od agenta dla Agentów

od agenta dla Agentów

potrzebujesz prostego w użyciu programu do zarządzania agencją ubezpieczeniową
obawiasz się ryzyka związanego z aplikacjami „w chmurze” – chcesz mieć dane u siebie
chcesz wygodnie pracować w aplikacjach sprzedażowych firm ubezpieczeniowych

Agent21 to kompletny system do zarządzania agencją ubezpieczeniową, system komunikacji z klientami i przeglądarka dedykowana aplikacjom sprzedażowym firm ubezpieczeniowych instalowany lokalnie na Twoich komputerach

baza danych klientów, pojazdów, polis, spłat, wznowień, szkód, wiadomości, dokumentów, raportów, planer zadań

wysyłka wiadomości e-mail, SMS
wprost z aplikacji z załącznikami z Twojego repozytorium

wygodna praca w aplikacjach sprzedażowych firm ubezpieczeniowych ze stałym dostępem do Twojej bazy

dane zapisane lokalnie na Twoim własnym komputerze w szyfrowanej bazie danych
bez „ryzyka chmurowego”

dane osobowe nie krążą w chmurze – masz pełną kontrolę nad danymi na Twoim własnym komputerze

z programu korzystasz na dowolnej liczbie komputerów (pojedynczy komputer, sieć lokalna lub własny VPN)

wszystkie funkcje są łatwo dostępne, logiczne i intuicyjne z licznymi podpowiedziami

ekrany i formularze czytelne, listy danych interaktywne, tak aby dostęp do potrzebnych informacji był błyskawiczny

wszystkie operacje są natychmiastowe,
bardzo wygodne wyszukiwanie danych,
rozbudowane i proste w obsłudze filtry

Najważniejsze dla Agenta funkcje programu

 • dane polis i klientów zapisywane w lokalnej bazie danych na komputerze agenta
  System Agent21 jest instalowany na komputerze agenta. Wszystkie dane są gromadzone lokalnie. Żadne dane chronione przepisami RODO nie krążą po sieci poza komputerem agenta.
 • baza danych jest szyfrowana
  Nowoczesna baza danych jest szyfrowana. Próba przeniesienia jej na inny komputer jest zawsze blokowana weryfikację e-mail oraz SMS podany przy zakładaniu konta. Próba podmiany bazy u zarejestrowanego agenta jest również blokowana (czyli agent X nie otworzy bazy skopiowanej od agenta Y).
 • automatyczne i wygodne szyfrowanie pobieranych ofert i polis przed wysyłką do klientów
  Agent21 to nowoczesna przeglądarka z funkcjami wsparcia obsługi aplikacji sprzedażowych. Gdy pobierzesz z aplikacji sprzedażowej ofertę lub polisę w PDF – jednym kliknięciem myszy będziesz mogła/mógł zaszyfrować PDF podanym hasłem i od razu wysłać do klienta mail z tak zabezpieczonym plikiem. Bez konieczności używania zewnętrznych narzędzi do szyfrowania PDF!

Agent21 jest przeglądarką internetową i dzięki temu dostarcza szereg funkcji, które pozwalają na integrację z aplikacjami sprzedażowymi firm ubezpieczeniowych:

 • automatyczne logowanie do aplikacji sprzedażowych
 • multi-schowek i multi-sufler (tego nie ma ŻADEN PROGRAM!):
  • szybkie przenoszenie danych klientów/ pojazdów/ polis z Twojej bazy danych do wybranego zakładu ubezpieczeń
  • intuicyjne wklejanie danych wprost do formularzy on-line jednym kliknięciem myszy (nie kopiuj-wklej!)
  • wygodne przenoszenie danych z jednego zakładu ubezpieczeń do innego
 • import zawartych ubezpieczeń bezpośrednio z aplikacji (nie z PDF!):
  • PZU (Everest) – wszystkie produkty
  • Ergo Hestia (iHestia, iPegaz, Jupiter-MTU+YCD) – wszystkie produkty
  • Warta (eAgent) – wszystkie produkty
  • Generali (Merkury+) – produkty indywidualne
  • Proama (ProAgent) – produkty indywidualne
  • TUZ Ubezpieczenia (SOBOL) – wszystkie produkty
  • INSLY (wszystkie produkty komunikacyjne wszystkich zakładów ubezpieczeń)
  • UNILINK (wszystkie produkty z UniMarket)
 • wygodny import wybranych 29 produktów z plików PDF:
  • Allianz (3 produkty: komunikacyjny, Mój Dom, OC Lekarzy)
  • Balcia (1 produkt: komunikacyjny)
  • Compensa (5 produkty: 22014, 22044, 1111, 19044, 21021)
  • Interrisk (4 produkty: komunikacyjny, DOM MAX, AGRO Pakiet, EDU PLUS)
  • Link4 (1 produkt: komunikacyjny)
  • Pocztowe (2 produkty: komunikacyjny, AGROCASCO)
  • TUW TUW (3 produkty: komunikacyjny, rolne, Bezpieczna Rodzina)
  • Uniqa (7 produktów: komunikacja z AXA, Auto&Przestrzeń, DOM+, Rolne, Mienie Korpo, Uniqalny Biznes, OC Zawodowa Przewoźnika)
  • Wiener (3 produkty: AUTO, AGRO, 4 Kąty)

Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje do obsługi posprzedażowej masz błyskawicznie w swojej bazie bez konieczności ręcznej rejestracji.

Agent21 jest perfekcyjnym narzędziem do obsługi wznowień umów ubezpieczeniowych:

 • wysyłka powiadomień e-mail (z Twojej skrzynki e-mail)
  wiadomości e-mail to profesjonalnie wyglądające, eleganckie i czytelne wiadomości, których treść i wygląd możesz modyfikować samodzielnie w wygodnym kreatorze wizualnym
 • wysyłka powiadomień SMS (3 komercyjne bramki SMS do wyboru)
  szablony z treścią SMS możesz modyfikować wg własnych potrzeb, osobny szablon do ekspirującej polisy i osobny do upływającej raty
 • wysyłka listów pocztą tradycyjną
 • wydruk tabeli z listą wznowień (do pracy „na papierze” jeśli tak wolisz)
 • szybki filtr ułatwiający korespondencję seryjną i kontrolę nad tym z kim musisz się jeszcze skontaktować albo kto jeszcze nie wznowił polisy (opłacił raty)
 • szereg statusów, pozwalających na kontrolę postępu obsługi wznowienia (powiadomienie, oferta gotowa, wznowienie)
 • obsługa wielu profili i szablonów e-mail/SMS – dzięki temu możesz wysyłać z jednej bazy wznowienia o różnej treści i wyglądzie w zależności od potrzeb

Agent21 jest doskonałym narzędziem wspierającym kontrolę spłat inkasa z zawartych polis. Wykorzystując wbudowane funkcje bez problemu ogarniesz aktualny stan spłat z Twoich polis (zarówno inkasa jak i raty) i zmniejszysz ryzyko utraty prowizji z powodu przeterminowanych zaległości:

 • szybki filtr „zaległe spłaty” pokazujący wszystkie spłaty z Twojej bazy, które jeszcze są oznaczone jako niespłacone
 • szybka wysyłka wiadomości do klienta (e-mail, SMS) w związku z zaległą spłatą
 • wygodne oznaczenie statusu „spłacona”
 • dla polis importowanych z aplikacji sprzedażowych – szybkie przejście na polisę w aplikacji sprzedażowej i sprawdzenie statusu spłaty bezpośrednio w systemie źródłowym (jeśli firma takie statusy pokazuje na ekranie)
 • rozbudowany moduł importu zestawień inkasa i prowizji z aplikacji sprzedażowych z opcją synchronizacji spłat (dotyczy: PZU, Warta, Hestia, UNIQA)
  w kilka chwil Agent21 porównuje zawartość zestawienia z Twoją bazą danych i automatycznie spłaca inkaso/ratę z polis umieszczonych na raporcie, od razu zobaczysz czego brakuje w zestawieniu, czyli za co firma nie zapłaciła prowizji

Agent21 ma szereg funkcji wspomagających zarządzanie klientami i kontraktami:

 • wygodna rejestracja zawartych ubezpieczeń dla wszystkich zakładów ubezpieczeń (dla wybranych opcja automatycznego importu)
 • podgląd historii ubezpieczeń klienta, przypisu z aktywnych polis i wszystkich zawartych
 • historia ochrony polisy (w tym możliwość oznaczenia kontynuacji ochrony przy zmianie ubezpieczyciela)
 • wygodny eksport tabel z danymi do Excela
 • dodawanie załączników do klientów/ polis (z wygodną opcją przeszukiwania repozytorium)
 • dodawanie notatek i zadań (planer zadań)
 • kontakt elektroniczny z klientami (poza obsługą wznowień): wysyłka maili (np. z ofertami) i wiadomości SMS
 • błyskawiczne dodawanie pojazdu do bazy ze skanu kodu AZTEC (obecnie tylko z zeskanowanego dowodu rejestracyjnego). Aplikacja na telefon w opracowaniu (02.2022).
 • szybkie dodawanie danych pojazdu z CEPiK (historiapojazdu.gov.pl) do Twojej bazy
 • wygodne sprawdzanie w UFG czy pojazd ma polisę OC
 • weryfikacja klienta w bazie REGON oraz białej liście płatników VAT

Agent21 zapewni wsparcie w obsłudze klientów w trakcie trwania umowy ubezpieczenia:

 • szybkie oznaczanie polis:
  • po sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia
  • po rezygnacji klienta
  • po szkodzie całkowitej
 • automatyczne wypełnianie, wydruk / wysyłka e-mail wypełnionych szablonów dokumentów:
  • wypowiedzenie OC (art. 28.1, 28a.1, 31.1)
  • wniosek o zwrot składki
  • odstąpienie od umowy ubezpieczenia (art. 812 ust. 1 KC)
  • odstąpienie od umowy zawartej na odległość
  • zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości
  • informacja o płatności za polisę
 • rejestracja czynności dodatkowych wykonanych w związku polisą:
  • wysłanie dokumentów do cesji
  • wysłanie oferty do klienta
  • kontaktu w związku ze wznowieniem umowy (planowanie zadań)

Chcesz testować aplikację!

Przystąp do wyjątkowej grupy agentów testujących aplikację. 12 miesięcy użytkowania bezpłatnie i bez zobowiązań.