Obsługa zeskanowanych kodów z mAgent21

Instrukcja aplikacji mAgent21 znajduje się tutaj. W tym rozdziale zapoznasz się z funkcjami obsługi już zeskanowanych danych z aplikacji mAgent21.

Aby otworzyć okno Skany AZTEC i dowodów tymczasowych z aplikacji mAgent21 – kliknij na prawym panelu w ikonę telefonu. Jeśli pojawi się instrukcja parowania – to sparuj Twój telefon z aplikacją Agent21. Instrukcja parowania znajduje się tutaj.

INFORMACJA: Okno ze skanami z mAgent21 otwiera się zawsze automatycznie, gdy tylko zeskanuje kod AZTEC i Twój telefon jest w Twojej sieci WiFi. Nie musisz więc klikać i otwierać okna przed rozpoczęciem skanowania!

Gdy tylko twój telefon zeskanuje nowy kod AZTEC/ dowód tymczasowy – to ten pojawi się natychmiast w oknie na liście zeskanowanych pojazdów. Agent21 również natychmiast rozpocznie odczyt danych z CEPiK.

Jeśli skanujesz AZTEC.
warto poczekać te kilka sekund na zakończenie odczytu z CEPiK bo dzięki temu dane pojazdu uzupełnią się o zapisy z CEPiK. A więc zapisany w Twojej bazie pojazd będzie miał doskonale sprawdzone i potwierdzone dane. Jak w żadnym innym systemie dla agentów!

Jeśli skanujesz dowód tymczasowy.
Weryfikacja danych pojazdu w CEPiK jest wymagana. Dzięki temu – jeśli pojazd odczyta się z CEPiK masz pewność, że skan i rozpoznanie znaków były poprawne (dobra jakość nadruku i jakość zdjęcia z telefonu).
dodatkowo musisz zweryfikować i poprawić dane klienta – bo te dane na pewno wymagają poprawek (jeśli klienta po PESEL nie ma w Twojej bazie), gdyż OCR z danymi klienta przeważnie jest niestety niedokładny a wręcz pokazuje bzdury. to wynika z wielkości znaków na drugiej stronie i jakości dowodu oraz tła nadruku. Nic na to nie poradzę!

Zapisywanie pojazdu do bazy Agent21

Gdy pojazd znajduje się na liście skanów możesz szybko i wygodnie zapisać jego dane od razu do Twojej bazy. Wystarczy kliknąć w ikonkę celownika na liście pojazdów (pierwsza kolumna) lub wybrać pojazd na liście i po prawej stronie u góry kliknąć przycisk Zapisz do bazy. Dane pojazdu od razu zostaną zapisane w Twojej bazie, a Ty będziesz mógł/mogła skonawać dalej albo uzupełnić te dane o innych współwłaścicieli (bo w AZTEC jest tylko pierwszy posiadacz!).

Błyskawiczne ofertowanie polisy OC/AC z kodu AZTEC

Gdy tylko kod AZTEC zostanie odczytany w mAgent21 i dane trafią do okna Skanowanie AZTEC… to natychmiast są zapisywane w Multi-Schowku i widoczne w Multi-Suflerze. Nie musisz ich zapisywać do bazy Agent21, aby ich użyć w Multi-Schowku lub Multi-Suflerze.
Dzięki temu po dwóch sekundach od strzału w kod AZTEC – od razu możesz wejść do aplikacji sprzedażowych i natychmiast rozpocząć wypełnianie pól do oferty polisy komunikacyjnej.

Jeśli skanujesz dowód tymczasowy to dane pojazdu są możliwe do uzycia w ofertowaniu dopiero po weryfikacji CEPiK i potwierdzeniu / poprawieniu danych klienta.

Jeśli nie wiesz co to jest Multi-Schowek i Multi-Sufler i dlaczego to rewolucyjne i unikalne funkcje wspomagające pracę to czytaj tutaj i tutaj.

Jeśli na liście masz już zeskanowany pojazd, którego jeszcze nie zapisałeś/aś do bazy Agent21 i chcesz skopiować jego dane do Multi-Schowka – kliknij w przycisk przy pojeździe, którego danych chcesz użyć w ofertowaniu.