Filtr zaawansowany

Agent21 umożliwia bardzo precyzyjne filtrowanie danych z bazy danych, czyli pokazanie w tabeli tylko wąskiego zakresu danych spełniających łącznie zaznaczone kryteria. Do tego celu służy Filtr zaawansowany obecny w każdej funkcji, w której pracujesz na tabelach (Polisy, Klienci, Pojazdy itd.).

Funkcja filtra zaawansowanego jest aktywowana poprzez przycisk po prawej stronie od pola Szukaj: (filtr nieaktywny) lub (filtr aktywny).

Gdy filtr jest aktywny pojawia się panel z kryteriami filtra zaawansowanego dokładnie pod przyciskiem.
Dla Polis z aktywnym filtrem ekran wygląda tak:

Na panelu jest szereg kryteriów filtrowania związanych z cechami obiektów umieszczonych w przeglądanej tabeli (na podanym przykładzie: Polis). Wybranie opcji filtrowania odbywa się poprzez wybór odpowiedniej wartości z listy rozwijanej. Po wyborze – program automatycznie filtruje tabelę.

INFORMACJA: Filtr zaawansowany jest filtrem wybierającym. Czyli wybór kilku kryteriów na raz powoduje pobranie z bazy danych tylko tych rekordów, które spełniają wszystkie kryteria.

Przy ustawieniu zbyt wielu kryteriów wynikiem wyszukiwania może być Brak danych. Na pokazanym wyżej obrazku ustawiono trzy kryteria filtrowania. Przekładając to na język polski, zapytanie brzmi: Znajdź wszystkie polisy [Komunikacyjne] sprzedane w firmie [Warta], których formą płatności jest [Przelew]. Wynikiem zapytania będą wyłącznie rekordy, które dokładnie spełniają to zapytanie.

Aby wyłączyć dowolne z kryteriów wystarczy kliknąć w pole z tym kryterium i ono się zresetuje.

INFORMACJA: Jeśli chcesz szybko wyłączyć filtrowanie – kliknij w lejek i szybko zdezaktywujesz (schowasz) filtr zaawansowany. Nie musisz więc resetować kolejno wszystkich kryteriów, żeby całkowicie wyłączyć filtr.

UWAGA! Przeczytaj koniecznie następny rozdział Moje filtry, bo tam jest opis rozszerzenia filtrów zaawansowanych, które bardzo ułatwi Ci pracę.