Półautomatyczny import polis z formularzy

Dla 3 aplikacji sprzedażowych, w których automatyczny import produkcji za pomocą „chmurki” nie jest możliwy do wykonania przygotowałem wygodny import danych z formularza w przeglądarce:

 1. BEZPIECZNY.PL (GENERALI) (produkty: NNW, Podróże, Assistance, OC/AC, Pies, GO)
 2. Generali AGRO (wszystkie produkty)
 3. TUW TUW (wszystkie produkty)

Po uruchomieniu wyżej wymienionych aplikacji sprzedażowych w lewym górnym rogu obok zakładki aplikacji pojawi się przycisk z symbolem formularza ze strzałką.
To oznacza, że w wybranych lub wszystkich produktach program umożliwia import danych z przeglądarki.

Importowanie polisy z formularza

Aby zaimportować polisę z formularza wykonaj następujące czynności:

 1. zaloguj się do aplikacji sprzedażowej
 2. znajdź polisę, którą chcesz zaimportować
 3. wejdź w tę polisę – tak, aby otworzył się ekran z danymi polisy. Nie musisz „rozwijać” ani „klikać” zakładek!
 4. Jeśli program rozpozna produkt to na górze przeglądarki pojawi się okno z informacją o gotowości do importu.
 5. Kliknij w przycisk importu. Program automatycznie odczyta dane z formularzy i dodatkowo – jeśli jest taka możliwość w tej aplikacji – od razu pobierze do tej polisy wydruk w PDF.
 6. Po zainicjowaniu importu – program pokaże okno wyboru OfWCA, której chcesz przypisać tę sprzedaż i kliknąć w przycisk Importuj dane.
  W przypadku jeśli w formularzach brakuje krytycznych danych (np. PESEL / data ur. klienta) – to będziesz mógł te dane uzupełnić przed zapisem.
 7. Polisa automatycznie zapisze się do Twojej bazy i co bardzo istotne – do polisy od razu przypisze się ten PDF, który się pobrał w „międzyczasie”. Dzięki temu będziesz miał/a pod ręką w swojej bazie dokument źródłowy, gdyby trzeba było szybko sprawdzić zakres ochrony.

INFORMACJA: Jeśli otworzysz formularz polisy, która już jest w bazie Agent21 to program wyświetli odpowiedni komunikat. Będziesz mógł / mogła pobrać polisę ponownie.