Import klientów z Agent M6

Dlaczego nie ma importu polis z Agent M6?
W związku z tym, że Agent21 ma perfekcyjne moduły importu bezpośrednio z aplikacji sprzedażowych większości z.u. to zaimportuj sobie poprzednie miesiące / lata z tych programów i będziesz mieć bazę danych lepszej jakości niż ta, którą wklepywałeś/aś do Agenta M6. Natomiast kontakty do klientów, których może nie wpisywałeś/aś do aplikacji z.u. a masz je w Agent M6 – zaimportujesz wygodnie właśnie w opisywanej tutaj opcji.

Dla użytkowników, którzy wcześniej korzystali z programu Agent M6 przygotowałem wygodną opcję importu klientów oraz kontaktów z tego systemu do Agent21. Dzięki temu nawet jeśli nie rejestrowałeś/aś telefonów lub maili w aplikacjach sprzedażowych z.u. – a masz je zapisane w Agent M6 to szybko je wrzucisz do swojego nowego programu.

AGENT M6: Aby wykonać import wykonaj następujące kroki:

 1. otwórz AgentM6
 2. otwórz listę klientów
 3. zaznacz wszystkich klientów do eksportu
 4. wybierz menu: PlikEksport zaznaczonych osób do pliku…
 5. wykonaj zapis do pliku

Agent21: aby zaimportować plik utworzony w Agent M6 wykonaj poniższe kroki:

INFORMACJA: Przed wykonaniem importu pliku do Agent21 zalecam wykonać Kopię zapasową (backup) bazy danych.

 1. otwórz Agent21
 2. wybierz w lewym górnym rogu menu programu -> Konfiguracja
 3. w zakładce Aplikacje potwierdź przeczytanie instrukcji i kliknij w Wykonaj import.
 4. otworzy się okno Import klientów z AgentM6
 5. kliknij Wybierz aby wybrać plik tekstowy z Agent M6
 6. kliknij w Wykonaj import

Po zakończonym imporcie Agent21 się automatycznie zamknie. Uruchom program ponownie i zanim rozpoczniesz pracę – skontroluj wybiórczo czy dane się zaimportowały poprawnie.

W razie problemów – skontaktuj się z pomoc@agent21.pl

UWAGA! Jeśli korzystasz z sieci lokalnej to wszystkie czynności w Agent21 wykonuj na serwerze. Na terminalu żadnej z opisanej wyżej opcji w Agent21 nie znajdziesz!