Automatyczny import polis

Automatyczny import polis (z „chmurki”) to funkcja dostępna tylko dla wybranych aplikacji:

 1. Ergo Hestia (iHestia, iPegaz, Jupiter, HestiaBiznes) – w tym MTU i YCD: wszystkie produkty
 2. Generali (Merkury+): wszystkie produkty indywidualne
 3. Proama (ProAgent): wszystkie produkty indywidualne
 4. TUZ (SOBOL): wszystkie produkty
 5. INSLY – produkty komunikacyjne wszystkich zakładów ubezpieczeń
 6. UNILINK – wszystkie produkty z UniMarket
 7. ASF Premium – produkty komunikacyjne z Hiperio
 8. PUNKTA, ARRANT, PROFI – z aplikacji Skaner2

UWAGA! Program importuje tylko te dane, które są dostępne w przeglądarce. Nie ma bezpośredniego połączenia z API zakładu ubezpieczeń.
Agent21 nie jest robotem:

 1. Wymaga zalogowanego użytkownika (uruchomiona aplikacja sprzedażowa i agent uwierzytelniony loginem i hasłem)
 2. Wymaga interakcji użytkownika, import jest zawsze inicjowany i nadzorowany przez uprawnionego użytkownika
 3. Nie nawiguje po stronach automatycznie (nie jest crowlerem)
 4. Nie wysyła nigdzie „na zewnątrz” odczytanych danych – dane trafiają od razu do lokalnej bazy danych Twojego programu, nie ma więc żadnej możliwości ich przechwycenia przez nieuprawnionego użytkownika.

Po uruchomieniu wyżej wymienionych aplikacji sprzedażowych w lewym górnym rogu obok zakładki aplikacji pojawi się przycisk z „chmurką”.
To oznacza, że automatyczny import polis z aplikacji sprzedażowej jest możliwy.

Po kliknięciu w chmurkę otwiera się okno importu z opcjami do wyboru:

 1. Pobierz polisy we wskazanym okresie – jest to opcja, która pozwala pobrać wszystkie polisy ze wskazanego okresu. Maksymalny okres jednorazowy do importu to 16 dni.
 2. Pobierz konkretną polisę – po wybraniu tej opcji możesz wpisać konkretny numer polisy i pobrać tylko tę polisę.

INFORMACJA: Niezależnie czy importujesz polisy masowo czy pojedynczo – jeśli polisa jest w bazie Agent21 i wczytasz ją ponownie to dane polisy się nadpiszą. A więc nie będzie dwóch polis o tym samym numerze w Twojej bazie Agent21.

UWAGA! Dla wybranych zakładów ubezpieczeń na ekranie importera są opcje dodatkowo sterujące importem:

 1. WARTA: opcja wyboru Majątek / Życie (jeśli pracujesz też dla TUnŻ)
 2. HESTIA: opcja filtru polis: iHestia / iPegaz (osobno importuje się polisy z tych dwóch systemów)

UWAGA DO HESTII!
Przy imporcie z MTU / YCD wymagana jest zmiana tożsamości w aplikacji Hestii. Jeśli pracujesz w iHestia lub iPegaz i chcesz zaimportować polisy z MTU lub YCD to mususz zmienić tożsamość na odpowiednią. Jeśli praxcujesz w MTU / YCD i chcesz zaimportować polisy z iHestia/Jupiter to musisz zmienić tożsamość na iHestia.
W przeciwnym wypadku import nie będzie możliwy.
Przypominam, że Agent21 nie jest robotem/crawlerem i sam tożsamości w aplikacji nie zmieni.

Import wielu polis z wybranego okresu

Po wybraniu opcji Pobierz polisy we wskazanym okresie, wprowadź daty od – do i kliknij w przycisk Odczytaj listę polis.

INFORMACJA: Jeśli importujesz polisy z wybranego okresu (np. z ostatniego roku) to rekomenduję podzielić sobie miesiąc na pół i wczytywać takimi etapami. Np. 2020-07-01 do 2020-07-15, następnie 2020-07-16 do 2020-07-31 i tak dalej w kolejnych miesiącach aż do dzisiaj.

Gdy program odczyta listę polis z tego okresu – wszystkie polisy zostaną automatycznie oznaczone do importu. Możesz odznaczyć te polisy, których wczytywać nie chcesz. Polisy, które są w Twojej bazie Agent21 będą oznaczone odpowiednim symbolem i wykluczone z importu.

Po wybraniu polis do importu – kliknij w przycisk Importuj polisy. Szybkość importu uzależniona jest od szybkości Twojego internetu, zakładu ubezpieczeń i od obciążenia systemu sprzedażowego. Zwykle jedna polisa wczytuje się od 2 sekund do 10 sekund.

W przypadku błędu wczytywania – polisa oznaczona jest w kolorze czerwonym. W takiej sytuacji najprawdopodobniej aplikacja sprzedażowa ma błąd i źle obsługuje tę polisę na front-endzie (czyli nie można jej po prostu poprawnie zobaczyć bo pojawia się błąd aplikacji sprzedażowej). Ale każdy przypadek proszę zgłaszać na pomoc@agent21 to zweryfikujemy.

Po zakończeniu importu wszystkie polisy z zielonymi „ptaszkami” są już w Twojej bazie danych.

Scenariusz użycia: Z tej opcji możesz korzystać np. w sytuacji gdy dokonasz zmiany (aneksem) w tej polisie i chcesz aby te zmiany zapisały się też w Twojej bazie, albo w sytuacji gdy właśnie wystawiłaś/eś tę polisę i chcesz aby ona od razu pojawiła się w Twojej bazie.

Import ponowny wybranej polisy z listy polis Agent21

Agent21 pozwala na import ponowny wybranej polisy wprost z listy Twoich polis w bazie Agent21. Nie musisz więc szukać polisy w aplikacji sprzedażowej zakładu ubezpieczeń, bo polisa jest w Twojej bazie Agent21 i stąd możesz zainicjować jej ponowny import.

Wejdź do zakładki Agent21, wybierz opcję Polisy, wyszukaj polisę i kliknij w menu w wierszu polisy, którą chcesz zaimportować. Wybierz opcję Importuj bieżący stan polisy…. Otworzy się okno importera i polisa zostanie odczytana z wybranej aplikacji sprzedażowej i zaktualizowana w Twojej bazie Agent21.

Scenariusz użycia: Z tej opcji możesz korzystać np. w sytuacji gdy dokonasz zmiany (aneksem) w tej polisie i chcesz aby te zmiany zapisały się też w Twojej bazie, albo chcesz odświeżyć listę spłat polisy (dla firm, które udostępniają podgląd spłat w swojej aplikacji)