Klienci

Funkcja Klienci to rozbudowany moduł obsługi bazy klientów:

 • dodawanie nowych klientów
 • załączanie dokumentów/ obrazów do klienta
 • statystyki klientów (liczba polis/ przypis/ liczba pojazdów)
 • szybka i elastyczna wyszukiwarka klientów

Opis panelu z listą klientów

Panel główny funkcji Klienci podzielony jest na trzy części:

 1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
 2. stopka tabeli klientów
 3. tabela główna z danymi klientów (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

 • przycisk Nowy, który pozwala na szybką rejestrację nowego klienta do bazy danych
 • pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie klientów wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
 • przycisk Filtr zaawansowany
 • przycisk statystyk – zmienia on wygląd tabeli dodając przydatne informacje odnośnie przypisu z polis danego klienta, liczby pojazdów, zaległych spłat. Możne wówczas sortować bazę danych klientów wg tych kryteriów.

 stopka tabeli klientów

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

 • przyciski nawigacji między stronami
 • przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
 • przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
 • lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna z danymi klientów

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

 • akcje – to kolumna z przyciskami, w której możesz wykonać czynności na spłacie. Więcej w dalszej części rozdziału
 • imię / nazwisko/ nazwa – kolumny nie wymagają wyjaśnienia
 • PESEL/ REGON/ NIP – w tej kolumnie są indentyfikatory klienta w zależności od rodzaju podmiotu. UWAGA! W tej kolumnie działa multi-schowek – najedź mysza na numer i kliknij lewym przyciskiem myszy. Program od razu skopiuje ten identyfikator do multi-schowka. W ten sposób możesz szybko skopiować kilka PESEL do multi-schowka.
 • wiadomość – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z klientem wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tym klientem
 • zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z klientem zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tym klientem
 • notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do klienta, czyli krótkie informacje do Twojego prywatnego wglądu
 • kontakt – w tej kolumnie są dane kontaktowe do klienta. Gdy klikniesz w e-mail, będziesz mógł/mogła szybko wysłać wiadomość do tego klienta. Gdy klikniesz w nr telefonu – to pojawi się opcja wysyłki SMS.
 • adres – tu umieszczone są dane adresowe klienta. Po klknięciu w adres możez szybko zobaczyć to miejsce na mapie a potem wg potrzeb np. wytyczyć trasę na miesce
 • rodzaj podmiotu – oznaczenie czy to osoba fizyczna, prawna, bank.

Akcje na klientach

W kolumnie akcji znajdują się przyciski, które pozwalają na wykonanie szeregu akcji na spłacie:

 • edycja danych klienta – otwiera dane klienta do podglądu / modyfikacji
 • rejestruj polisę na klienta – pozwala na zarejestrowanie polisy na tego klienta

 menu podręczne

Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu podręczne polisy z następującymi opcjami:

 • edycja danych klienta otwiera dane klienta do podglądu / modyfikacji
 • rejestruj polisę na klienta – pozwala na zarejestrowanie polisy na tego klienta
 • Historia polis klienta – pokazuje listę wszystkich polis tego klienta
 • Wypełnij szablon dokumentu z tej z danymi klienta – otwiera okno szablonu dokumentu z danymi odczytanymi z tego klienta (wypowiedzenie OC, wniosek o zwrot itp.)
 • Skopiuj dane klienta do multi-schowka – za pomocą tej opcji skopiujesz komplet danych do multi-schowka w celu wykorzystania ich w aplikacjach zakładów ubezpieczeń (więcej: Multi-schowek)