Klienci

Funkcja Klienci to rozbudowany moduł obsługi bazy klientów:

 • dodawanie nowych klientów
 • załączanie dokumentów/ obrazów do klienta
 • statystyki klientów (liczba polis/ przypis/ liczba pojazdów)
 • szybka i elastyczna wyszukiwarka klientów

Opis panelu z listą klientów

Panel główny funkcji Klienci podzielony jest na trzy części:

 1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
 2. stopka tabeli klientów
 3. tabela główna z danymi klientów (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

 • przycisk Nowy, który pozwala na szybką rejestrację nowego klienta do bazy danych
 • pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie klientów wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
 • przycisk Filtr zaawansowany
 • przycisk statystyk – zmienia on wygląd tabeli dodając przydatne informacje odnośnie przypisu z polis danego klienta, liczby pojazdów, zaległych spłat. Możne wówczas sortować bazę danych klientów wg tych kryteriów.

 stopka tabeli klientów

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

 • przyciski nawigacji między stronami
 • przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
 • przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
 • lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna z danymi klientów

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

 • akcje – to kolumna z przyciskami, w której możesz wykonać czynności na spłacie. Więcej w dalszej części rozdziału
 • imię / nazwisko/ nazwa – kolumny nie wymagają wyjaśnienia
 • PESEL/ REGON/ NIP – w tej kolumnie są indentyfikatory klienta w zależności od rodzaju podmiotu. UWAGA! W tej kolumnie działa multi-schowek – najedź mysza na numer i kliknij lewym przyciskiem myszy. Program od razu skopiuje ten identyfikator do multi-schowka. W ten sposób możesz szybko skopiować kilka PESEL do multi-schowka.
 • wiadomość – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z klientem wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tym klientem
 • zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z klientem zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tym klientem
 • notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do klienta, czyli krótkie informacje do Twojego prywatnego wglądu
 • kontakt – w tej kolumnie są dane kontaktowe do klienta. Gdy klikniesz w e-mail, będziesz mógł/mogła szybko wysłać wiadomość do tego klienta. Gdy klikniesz w nr telefonu – to pojawi się opcja wysyłki SMS.
 • adres – tu umieszczone są dane adresowe klienta. Po klknięciu w adres możez szybko zobaczyć to miejsce na mapie a potem wg potrzeb np. wytyczyć trasę na miesce
 • rodzaj podmiotu – oznaczenie czy to osoba fizyczna, prawna, bank.

Akcje na klientach

W kolumnie akcji znajdują się przyciski, które pozwalają na wykonanie szeregu akcji na spłacie:

 • edycja danych klienta – otwiera dane klienta do podglądu / modyfikacji
 • rejestruj polisę na klienta – pozwala na zarejestrowanie polisy na tego klienta

 menu podręczne

Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu podręczne polisy z następującymi opcjami:

 • edycja danych klienta otwiera dane klienta do podglądu / modyfikacji
 • rejestruj polisę na klienta – pozwala na zarejestrowanie polisy na tego klienta
 • Historia polis klienta – pokazuje listę wszystkich polis tego klienta
 • Wypełnij szablon dokumentu z tej z danymi klienta – otwiera okno szablonu dokumentu z danymi odczytanymi z tego klienta (wypowiedzenie OC, wniosek o zwrot itp.)
 • Skopiuj dane klienta do multi-schowka – za pomocą tej opcji skopiujesz komplet danych do multi-schowka w celu wykorzystania ich w aplikacjach zakładów ubezpieczeń (więcej: Multi-schowek)

Relacje

Relacje to funkcja, która ułatwia zarządzanie klientami to obsługa relacji między klientami. Funkcja ta pozwala na połączenie relacją kilku podmiotów, aby szybciej wyszukiwać ich wspólne polisy, pojazdy, spłaty czy wznowienia. Zatem możesz wygodnie połączyć relacją np. męża, żonę i dzieci, albo osobę fizyczną oraz jej firmę lub JDG. I tym sposobem wygodnie przeglądać wszystko co dotyczy tych podmiotów. Możesz również jednym klknięciem myszy wszystkie osoby z relacji wrzucić do multi-suflera, żeby np. zrobić Travelkę na wyjazd zagranicę.
Wszędzie, gdzie na ekranie będzie nazwisko klienta – będziesz mógł/mogła kliknąć i podejrzeć relacje tego podmiotu.
Aby ułatwić tworzenie relacji w Agent21 jest przygotowany kreator relacji klienta. Jest to funkcja, która dla wybranego przez Ciebie klienta sama odczyta z bazy danych wszystkie powiązane z tym klientem podmioty (w polisach i pojazdach) i automatycznie doda je do relacji.
Twoim jedynym zadaniem, będzie wybór rodzaju relacji dla każdego z odczytanych podmiotów, tak żebyś wiedział/a czy ktoś jest synem/ córką/ mężem/ rodziną itp. dla tego klienta.
Po tej operacji będziesz mógł/mogła z łatwością kontrolować wszystkie polisy tej grupy osób, najbliższe wznowienia czy spłaty, jak również kopiować całą grupę do multi-suflera, żeby zrobić dowolne ubezpieczenia osobowe (life, NNW czy wyjazdowe).
Spróbuj na jednym wybranym kliencie, o którym wiesz, że ma jakieś polisy wspólnie z innymi podmiotami. Zobaczysz jakie to jest wygodne i jak bardzo Ci pomoże w pracy!

Kompleksowy widok klienta

Agent21 to jedyne narzędzie pracy dla agentów na rynku, które tak skrupulatnie i w takiej ilości potrafi gromadzić dane o zawartych ubezpieczeniach. I jedyne, które tak bardzo wspiera w wykorzystaniu tych danych w Waszej bieżącej pracy.
Klienci to jest Wasze centrum uwagi. To na nich skupiacie się w celu jak najlepszego dopasowania ubezpieczeń do ich potrzeb i wymagań. Dlatego w Agent21 jest funkcja Kompleksowego Widoku Klienta (klient w 3D).
Funkcja ta pokazuje na jednym ekranie wszystko co musicie wiedzieć o kliencie:
1. jakie ma produkty (czyli widzicie czy mu brakuje „życiówki” albo „mieszkaniówki”)
2. w jakich firmach ma obecnie ubezpieczenia
3. wszystkie przypisane do niego / do jego polis i pojazdów zadania w kalendarzu
4. wszystkie notatki związane z tym klientem oraz jego polisami i pojazdami
5. wszystkie adresy związane z klientem i jego polisami
6. najbliższe wznowienia z wszystkich jego polis
7. wszystkie wysłane do klienta wiadomości SMS i email
Statystyki polis można przeglądać wg kategorii okresu: Aktywne, Wszystkie lub wybrany rok zawarcia.
Dodatkowo macie ładne wykresy ze statystykami z opcją eksportu do pliku graficznego i do Excela.
UWAGA 1: Jeśli tego klienta powiązałeś/aś relacjami z innymi podmiotami (np. rodzina lub podmiot z JDG) – to Kompleksowy Widok Klienta pozwoli Ci na jednym ekranie zobaczyć kompletną statystykę WSZYSTKICH podmiotów w relacji. Dzięki temu błyskawicznie i wygodnie sprawdzisz jakie ubezpieczenia ma CAŁA RODZINA, albo jakie ubezpieczenia ma ta osoba fizyczna oraz jej firma. Więcej o Relacjach piszę poniżej (pkt. 3).
UWAGA 2: Pierwsze użycie funkcji Kompleksowy Widok Klienta po uruchomieniu Agent21 wymaga inicjacji ekranu i zawsze trzeba poczekać kilka sekund na otwarcie okna. Ale później już – kolejne użycia tej funkcji będą natychmiastowe.

WYJAŚNIENIE 😉 : Dotychczas na rynku istniało pojęcie Klient360 lub Widok360. Możliwości Agent21 w zakresie prezentacji danych klienta wielokrotnie przewyższają dotychczasowe rozwiązania, stąd skojarzenie z trzecim wymiarem w widoku klienta i pojęcie: Klient w 3D.