Multi-Oferty

Funkcja Multi-oferty to rozbudowany moduł rejestracji i obsługi kalkulacji ubezpieczeniowych, w którym będziesz za pomocą czytelnych i prostych formularzy wykonywał/a szereg istotnych dla Twojej agencji czynności:

 • rejestracja kalkulacji składek
 • załączanie dokumentów/ obrazów do kalkulacji
 • drukowanie kalkulacji, wysłanie mailem
 • połączenie z funkcją multi-porównania składek, pozwalające na zapis składek z kalkulatorów z.u. do multi-ofert. CZYTAJ TUTAJ

Opis panelu z listą ofert

Panel główny funkcji Multi-ofert podzielony jest na trzy części:

 1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
 2. stopka tabeli ofert
 3. tabela główna z ofertami (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

 • przycisk Nowa, który pozwala na dodanie nowej multi-oferty
 • pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie ofert wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
 • lista wyboru OfWCA: filtruje listę ofert dla wskazanej OfWCA
 • przycisk Filtr zaawansowany
 • przycisk filtru dat – umożliwiający filtrowanie polis wg dat (oferty/ daty początku, końca ochrony). Domyślnie filtr dat jest nieaktywny, a więc program pokazuje wszystkie polisy w bazie danych.
 • przycisk kompaktowego podglądu tabeli , który usuwa niektóre kolumny z tabeli polis, aby lepiej pokazać najważniejsze dane.

 stopka tabeli ofert

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

 • przyciski nawigacji między stronami
 • przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
 • przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
 • lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna z ofertami

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

 • akcje – to kolumna z przyciskami oraz menu, w której możesz wykonać czynności na ofercie. Więcej o opcjach menu w dalszej części
 • Nr polisy / nazwa oferty – zawartość jest oczywista i nie wymaga opisu. Ale przydatną funkcjonalnością jest to, że możesz najechać myszą na numer oferty i szybkim kliknięciem możesz skopiować nr polisy do multi-schowka
 • lista kalkulacji – tej kolumnie jest szybki podgląd kalkulacji umieszczonych w tej ofercie. Czyli nie musisz otwierać całej oferty żeby tylko zerknąć na ceny, warianty i zakres ochrony policzony w tej ofercie.
  status oferty – oferta – pokazuje czy oferta jest tylko kalkulacją – czy już ją klienta zatwierdził.
  status oferty – spolisowana
  – pokazuje czy do tej oferty wystawiono już polisę. Agent21 sam wie kiedy wystawiono do oferty polisę i sam to oznacza w bazie danych. Jedynie musisz taką wystawioną polisę zaimportować do bazy Agent21 i oferta będzie już automatycznie oznaczona jako spolisowana.
  wiadomość – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z polisą wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tą polisą
 • zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z polisą zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tą polisą
 • notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do polisy, czyli krótkie informacje o polisie do Twojego prywatnego wglądu
 • kontynuacja ochrony z polisy – w tej kolumnie masz wszystkie podstawowe informacje o polisie z poprzedniego roku, do której robisz tę ofertę. W następnej sekcji dowiesz się jak wygodnie tworzyć oferty wprost z Twojej bazy danych.
 • wystawiona polisa – w tej kolumnie jest informacja o właśnie wystawionej polisie do tej oferty. Jak wspomniano wcześniej – Agent21 sam odczytuje dane polisy wystawionej na przedmiot z tej oferty i sam te pola wypełnia.

 menu podręczne oferty

Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu podręczne oferty z następującymi – najważniejszymi – opcjami:

 • edytuj ofertę – otwiera ofertę do podglądu / modyfikacji
 • Wypełnij szablon dokumentu z tej polisy – otwiera okno szablonu dokumentu z danymi odczytanymi z tej polisy (wypowiedzenie OC, wniosek o zwrot itp.)
 • Dodaj nowy załącznik do oferty – pozwala na dodanie do oferty dowolnego załącznika z Twojego dysku komputera
  Skopiuj dane polisy do multi-schowka – za pomocą tej opcji skopiujesz komplet danych dla multi-schowka w celu wykorzystania ich w aplikacjach zakładów ubezpieczeń (więcej: Multi-schowek)
 • Drukuj ofertę / Drukuj APK – pozwala na wydrukowanie oferty i/lub APK

Tworzenie ofert z danych w Twojej bazie danych

Agent21 umożliwi utworzenie multi-oferty w wielu wygodnych miejscach, tak, aby użytkownik jednym klknięciem myszy miał wypełnione najważniejsze informacje do oferty (klienci/ pojazd/ adres miejsca ubezp.)

 multi-oferta z POLISY

Jeśli chcesz utworzyć multi-ofertę do polisy, to wybierz polisę, kliknij w hamburgera i wybierz opcję Utwórz nową multi-ofertę kontynuacji tej polisy.

 multi-oferta z POJAZDU

Jeśli chcesz utworzyć multi-ofertę do pojazdu, to wybierz pojazd, kliknij w hamburgera i wybierz opcję Utwórz nową multi-ofertę dla tego pojazdu.
UWAGA! Jeśli na ten pojazd w bazie Agent21 będzie aktywna polisa, to program automatycznie zainicjuje dane jako kontynuację tej polisy – dla Twojej wygody.

 multi-oferta ze WZNOWIENIA

Jeśli chcesz utworzyć multi-ofertę do wznowienia, to wybierz polisę, kliknij w hamburgera i wybierz opcję Utwórz nową multi-ofertę kontynuacji tej polisy.
Możesz również kliknąć w kolumnie Oferta i wybrać z menu podręcznego opcję: Utwórz nową multi-ofertę dla tego wznowienia

Edycja oferty

Po otwarciu okna oferty w zakładce kalkulacji są wszystkie wygenerowane przez Ciebie kalkulacje.
Tutaj również może ustalić ogólne warunki (brzegowe) dla wszystkich oferty, żeby nie trzeba było przy każdej z nich wpisywać tych samych warunków / zastrzeżeń:
Dodatkowe ryzyka, opcje / korzyści – to słownik parametrów, który sam sobie tworzysz wpisując kolejne opcje z klawiatury. Potem przy następnych ofertach będziesz mógł/mogła ich ponownie użyć. Informacje tutaj wybrane ze słownika pojawią się nad tabelą z ofertami na wydruku.
Zakres dodatkowy – to edytowalne pole opisowe, w którym możesz wpisywać dowolną treść, która wydrukuje się na kalkulacji nad tabelą z ofertami.
Lista ofert / kalkulacji – to lista wszystkich zarejestrowanych przez Ciebie kalkulacji.

Rejestracja nowej kalkulacji

Aby dodać nowy wariant kalkulacji – kliknij w przycisk nad tabelą z w sekcji Lista ofert / kalkulacji.
Jeśli masz już jakąś ofertę to program zawsze wypełnia wszystkie wstępne pola korzystając z ustawień istniejącej ostatniej kalkulacji (zakres, sumy NNW/ sumy AC, bez nazw wariantów ryzyk dodatkowych).
Jeśli chcesz, aby nowa oferta cenowa była klonem istniejącej (bo chcesz tylko dodać jakiś wariant i zmienić cenę) to kliknij w przycisk obok oferty, którą chcesz sklonować.

Po otwarciu okna danych oferty musisz wypełnij wszystkie pola niezbędne do określenia zakresu ochrony i ceny. Po wyborze firmy i produktu wpisz Wariant ochrony – czyli słowny opis tego wariantu, który tutaj rejestrujesz. Może to być np. nazwa produktu: jeśli to mieszkanie to może być PZU Dom, Warta Dom Komfort itp., a jeśli to oferta komunikacyjna to może być opis typu OC+AC, albo OC Komfort, albo OC+AC Warsztat, tak żeby ta oferta na wydruku odróżniała się od analogicznej oferty dla tej samej firmy.
Bo jak już widzisz – na jednym dokumencie możesz umieścić wiele ofert cenowych z porównaniem zakresu jednego zakładu ubezpieczeń.
Jeśli dla tej oferty są jakieś dodatkowe warunki / opcje / korzyści – to w słowniku Dodatkowe ryzyka, opcje / korzyści umieść odpowiednie zapisy.
A jeśli opis zakresu wymaga szerszego wyjaśnienia – to w polu edycyjnym.Zakres dodatkowy wpisz wszystko co chcesz klientowi przekazać dla tej oferty cenowej.
Nie zapomnij wypełnij pole Składki. Niestety obecnie Agent21 nie czyta składek z ofert więc to pole musisz wypełnić ręcznie kopiując składkę z ekranu kalkulatora zakładu ubezpieczeń.

Słowniki wariantów / opcji dodatkowych

Multi-oferty korzystają ze słowników, które sobie sam będziesz tworzył/a przy generowaniu kolejnych ofert. Słowniki te automatycznie się aktualizują gdy ręcznie wpiszesz nową wartość w polu edycyjnym.
Takie słowniki tworzysz dla:
1. Dodatkowych ryzyk i opcji – dla wszystkich ofert
2. wariantów Assistance, NNW, AutoCasco (osobno dla każdego zakładu ubezpieczeń)
3. Dodatkowych ryzyk i opcji dla ofert w danym zakładzie ubezpieczeń.
Dzięki temu w kolejnych ofertach nie będziesz musiał/a ponownie ręcznie wpisywać tych samych treści – tylko wybierzesz je z listy.
Jeśli chcesz edytować słownik – poprawiać lub usuwać pozycje – kliknij w przycisk i otworzy się okno edycji słownika.

Po wprowadzeniu zmian – zapisz słownik i będziesz mógł/mogła go używać w tej i kolejnych ofertach.