Pierwsze kroki

Po instalacji Agent21 rekomenduję wykonać następujące kroki:

  1. skonfiguruj OfWCA, czyli dodać wszystkich pracowników, którzy pracują u Ciebie a dla tych, którzy korzystają z Agent21 w Twoim biurze (i dla siebie) wprowadź loginy, hasła do aplikacji sprzedażowych oraz identyfikatory Id OfWCA w tych zakładach, w których działa automatyczny import (Generali, Hestia, Proama, PZU, Warta, TUZ) – więcej: Konfiguracja OfWCA/ pracowników w Agent21
  2. skonfiguruj ustawienia korespondencji (przynajmniej e-mail), aby móc wysyłać do klientów przypomnienia i oferty wprost z Agent21 – więcej: Korespondencja
  3. Zaimportuj sobie produkcję z ostatniego roku z aplikacji wybranych zakładów ubezpieczeń (Hestia, Generali, Proama, PZU, Warta, TUZ, INSLY), żeby na bieżąco obsługiwać klientów (spłaty, wznowienia) tych firm z własnej bazy danych. Więcej: Import polis

I to wszystko – program jest gotowy do pracy!