Pojazdy

Funkcja Pojazdy to rozbudowany moduł obsługi bazy pojazdów:

 • dodawanie nowych pojazdów
 • załączanie dokumentów/ obrazów do pojazdu
 • szybka i elastyczna wyszukiwarka pojazdów

Opis panelu z listą pojazdów

Panel główny funkcji Pojazdy podzielony jest na trzy części:

 1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
 2. stopka tabeli pojazdów
 3. tabela główna z danymi pojazdów (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

 • przycisk Nowy, który pozwala na szybką rejestrację nowego pojazdu do bazy danych (w tym odczyt danych z CEPiK)
 • pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie pojazdów wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
 • przycisk Filtr zaawansowany

 stopka tabeli pojazdów

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

 • przyciski nawigacji między stronami
 • przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
 • przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
 • lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna z danymi pojazdów

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

 • akcje – to kolumna z przyciskami, w której możesz wykonać czynności na spłacie. Więcej w dalszej części rozdziału
 • imię / nazwisko/ nazwa – kolumny nie wymagają wyjaśnienia
 • VIN – w tej kolumnie jest numer VIN pojazdu. UWAGA! W tej kolumnie działa multi-schowek – najedź myszą na numer VIN i kliknij lewym przyciskiem myszy. Program od razu skopiuje ten numer do multi-schowka.
 • zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z pojazdem zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tym pojazdem
 • notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do pojazdu, czyli krótkie informacje do Twojego prywatnego wglądu

Akcje na pojazdach

W kolumnie akcji znajdują się przyciski, które pozwalają na wykonanie szeregu akcji na spłacie:

 • edycja danych pojazdu – otwiera dane klienta do podglądu / modyfikacji
 • rejestruj polisę na pojazd – pozwala na zarejestrowanie polisy na ten pojazd

 menu podręczne

Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu podręczne polisy z następującymi opcjami:

 • edycja danych pojazdu otwiera dane klienta do podglądu / modyfikacji
 • rejestruj polisę na pojazd – pozwala na zarejestrowanie polisy na ten pojazd
 • Weryfikacja danych pojazdu – w tej opcji możesz sprawdzić dane pojazdu: baza CEPiK, baza OC UFG, baza Info-Car, dekoder VIN
 • Historia polis pojazdu – pokazuje listę wszystkich polis tego pojazdu
 • Wypełnij szablon dokumentu z tej z danymi pojazdu – otwiera okno szablonu dokumentu z danymi odczytanymi z tego pojazdu (wypowiedzenie OC, wniosek o zwrot itp.)
 • Skopiuj dane pojazdu do multi-schowka – za pomocą tej opcji skopiujesz komplet danych do multi-schowka w celu wykorzystania ich w aplikacjach zakładów ubezpieczeń (więcej: Multi-schowek)