Polisy

Funkcja Polisy to rozbudowany moduł rejestracji i obsługi polis, w którym będziesz za pomocą czytelnych i prostych formularzy wykonywał szereg istotnych dla Twojej agencji czynności:

 • rejestracja polis w trybie pełnym lub uproszczonym z wygodną rejestracją wznowienia
 • załączanie dokumentów/ obrazów do polisy
 • oznaczanie przeniesienia ubezpieczenia między zakładami ubezpieczeń
 • szybka i elastyczna wyszukiwarka polis
 • dla polis importowanych – drukowanie polis oraz natychmiastowy podgląd polis w aplikacji sprzedażowej
 • generowanie raportów sprzedaży z opcją wydruku, zapisu do PDF i eksportu do Excela

Opis panelu z listą polis

Panel główny funkcji Polisy podzielony jest na trzy części:

 1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
 2. stopka tabeli polis
 3. tabela główna z polisami (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

 • przycisk Nowa, który pozwala na rejestrację polisy
 • pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie polis wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
 • lista wyboru OfWCA: filtruje listę polis dla wskazanej OfWCA
 • przycisk Filtr zaawansowany
 • przycisk filtru dat – umożliwiający filtrowanie polis wg dat (wystawienia/ daty początku, końca ochrony). Domyślnie filtr dat jest nieaktywny, a więc program pokazuje wszystkie polisy w bazie danych.
 • przycisk kompaktowego podglądu tabeli , który usuwa niektóre kolumny z tabeli polis, aby lepiej pokazać najważniejsze dane.
 • przycisk Raport – otwiera okno z modułem generowania raportu sprzedaży (więcej w dalszej części tego rozdziału)

 stopka tabeli polis

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

 • przyciski nawigacji między stronami
 • przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
 • przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
 • lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna z polisami

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

 • akcje – to kolumna z przyciskami oraz menu, w której możesz wykonać czynności na polisie. Więcej o opcjach menu w dalszej części
 • Nr polisy / produkt – zawartość jest oczywista i nie wymaga opisu. Ale przydatną funkcjonalnością jest to, że możesz najechać myszą na numer polisy i szybkim kliknięciem możesz skopiować nr polisy do multi-schowka
 • Podgląd – w tej kolumnie jest szybki podgląd kilku ważnych informacji o polisie:
  ryzyka – pokazuje liczbę ryzyk w polisie. Po kliknięciu szybko zobaczysz jaki jest zakres ochrony
  szkody – pokazuje liczbę szkód z tej polisy. Po kliknięciu szybko zobaczysz jakie szkody są przypisane do polisy
  zgody rodo – pokazuje czy są w systemie informacje o zgodach RODO. Po kliknięciu podejrzysz czy i na jaką komunikację klient wyraził zgodę
  załączniki – pokazuje czy są załączniki do polisy. Po kliknięciu możesz szybko podejrzeć załączniki
 • przedmiot ubezpieczenia – w tej kolumnie podejrzysz dane przedmiotu ubezpieczenia. Dla polis komunikacyjnych to nr rej i marka. Dla polis mieszkaniowych/biznesowych to adres miejsca ubezpieczenia. Gdy klikniesz w adres – program pozwoli Ci albo skopiować adres do multi-schowka (osobno kod, miasto, ulica) albo szybko podejrzeć adres na mapie Google Maps.
 • wiadomość – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z polisą wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tą polisą
 • zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z polisą zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tą polisą
 • notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do polisy, czyli krótkie informacje o polisie do Twojego prywatnego wglądu
 • spłaty – w tej kolumnie masz informację o statusie spłat tej polisy. Czyli czy polisa jest spłacona czy nie. Jednym kliknięciem otworzysz okno z funkcjami pozwalającymi na oznaczenia spłacenia polisy (inkasa lub raty). Więcej o spłatach w rozdziale Spłaty
 • rozliczona, prowizja – to dwie kolumny statusów, w których oznaczasz czy polisa została rozliczona (czyli czy z.u. umieścił tę polisę na raporcie) i czy wypłacono Ci prowizję.
 • anulowana – tu możesz oznaczyć czy polisa jest anulowana czy nie
 • koniec umowy – tu oznaczysz czy zakończono umowę przed ekspiracją jednym ze statusów: sprzedany, szkoda całkowita, rozwiązanie umowy, rezygnacja klienta
 • forma płatności – tu możesz zmienić formę płatności za polisę

 menu podręczne polisy

Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu podręczne polisy z następującymi opcjami:

 • edytuj polisę – otwiera polisę do podglądu / modyfikacji
 • importuj bieżący stan… – pozwala na ponowny import tej polisy z systemu źródłowego
 • Pokaż polisę w aplikacji… – pozwala na szybkie przejście do karty zakładu ubezpieczeń i otwarcie tej polisy w tej aplikacji
 • Pobierz PDF polisy… – pozwala na szybkie pobranie bieżącego wyglądu wydruku polisy wprost z systemu zakładu ubezpieczeń
 • Rejestruj wznowienie, Rejestruj kontynuację – pozwala na szybkie otwarcie nowej polisy do edycji z wypełnionymi danymi z polisy wybranej (więcej: Rejestracja produkcji)
 • Wypełnij szablon dokumentu z tej polisy – otwiera okno szablonu dokumentu z danymi odczytanymi z tej polisy (wypowiedzenie OC, wniosek o zwrot itp.)
 • Skopiuj dane polisy do multi-schowka – za pomocą tej opcji skopiujesz komplet danych dla multi-schowka w celu wykorzystania ich w aplikacjach zakładów ubezpieczeń (więcej: Multi-schowek)

Generowanie raportów sprzedaży

W celu wygenerowania raportu sprzedaży kliknij w przycisk Raport.

Wybierz Parametry raportu, które Ciebie interesują i kliknij w przycisk Generuj raport. Po analizie danych program wyświetli tabelę z wygenerowanym raportem.

Tabela grupuje produkcję wg zakładu ubezpieczeń i po prawej stronie pokazuje podumowanie całego raportu.

Raport możesz wydrukować albo wyeksportować do pliku XLS.

UWAGA! Po wykonaniu zmiany na liście zakładów ubezpieczeń musisz zrestartować aplikację Agent21, aby właściwe przyciski do aplikacji sprzedażowych pojawiły się na panelu lewym ekranu głównego.