Polisy

Funkcja Polisy to rozbudowany moduł rejestracji i obsługi polis, w którym będziesz za pomocą czytelnych i prostych formularzy wykonywał szereg istotnych dla Twojej agencji czynności:

 • rejestracja polis w trybie pełnym lub uproszczonym z wygodną rejestracją wznowienia
 • załączanie dokumentów/ obrazów do polisy
 • oznaczanie przeniesienia ubezpieczenia między zakładami ubezpieczeń
 • szybka i elastyczna wyszukiwarka polis
 • dla polis importowanych – drukowanie polis oraz natychmiastowy podgląd polis w aplikacji sprzedażowej
 • generowanie raportów sprzedaży z opcją wydruku, zapisu do PDF i eksportu do Excela

Opis panelu z listą polis

Panel główny funkcji Polisy podzielony jest na trzy części:

 1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
 2. stopka tabeli polis
 3. tabela główna z polisami (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

 • przycisk Nowa, który pozwala na rejestrację polisy
 • pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie polis wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
 • lista wyboru OfWCA: filtruje listę polis dla wskazanej OfWCA
 • przycisk Filtr zaawansowany
 • przycisk filtru dat – umożliwiający filtrowanie polis wg dat (wystawienia/ daty początku, końca ochrony). Domyślnie filtr dat jest nieaktywny, a więc program pokazuje wszystkie polisy w bazie danych.
 • przycisk kompaktowego podglądu tabeli , który usuwa niektóre kolumny z tabeli polis, aby lepiej pokazać najważniejsze dane.
 • przycisk Raport – otwiera okno z modułem generowania raportu sprzedaży (więcej w dalszej części tego rozdziału)

 stopka tabeli polis

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

 • przyciski nawigacji między stronami
 • przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
 • przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
 • lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna z polisami

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

 • akcje – to kolumna z przyciskami oraz menu, w której możesz wykonać czynności na polisie. Więcej o opcjach menu w dalszej części
 • Nr polisy / produkt – zawartość jest oczywista i nie wymaga opisu. Ale przydatną funkcjonalnością jest to, że możesz najechać myszą na numer polisy i szybkim kliknięciem możesz skopiować nr polisy do multi-schowka
 • Podgląd – w tej kolumnie jest szybki podgląd kilku ważnych informacji o polisie:
  ryzyka – pokazuje liczbę ryzyk w polisie. Po kliknięciu szybko zobaczysz jaki jest zakres ochrony
  szkody – pokazuje liczbę szkód z tej polisy. Po kliknięciu szybko zobaczysz jakie szkody są przypisane do polisy
  zgody rodo – pokazuje czy są w systemie informacje o zgodach RODO. Po kliknięciu podejrzysz czy i na jaką komunikację klient wyraził zgodę
  załączniki – pokazuje czy są załączniki do polisy. Po kliknięciu możesz szybko podejrzeć załączniki
 • przedmiot ubezpieczenia – w tej kolumnie podejrzysz dane przedmiotu ubezpieczenia. Dla polis komunikacyjnych to nr rej i marka. Dla polis mieszkaniowych/biznesowych to adres miejsca ubezpieczenia. Gdy klikniesz w adres – program pozwoli Ci albo skopiować adres do multi-schowka (osobno kod, miasto, ulica) albo szybko podejrzeć adres na mapie Google Maps.
 • wiadomość – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z polisą wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tą polisą
 • zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z polisą zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tą polisą
 • notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do polisy, czyli krótkie informacje o polisie do Twojego prywatnego wglądu
 • spłaty – w tej kolumnie masz informację o statusie spłat tej polisy. Czyli czy polisa jest spłacona czy nie. Jednym kliknięciem otworzysz okno z funkcjami pozwalającymi na oznaczenia spłacenia polisy (inkasa lub raty). Więcej o spłatach w rozdziale Spłaty
 • rozliczona, prowizja – to dwie kolumny statusów, w których oznaczasz czy polisa została rozliczona (czyli czy z.u. umieścił tę polisę na raporcie) i czy wypłacono Ci prowizję.
 • anulowana – tu możesz oznaczyć czy polisa jest anulowana czy nie
 • koniec umowy – tu oznaczysz czy zakończono umowę przed ekspiracją jednym ze statusów: sprzedany, szkoda całkowita, rozwiązanie umowy, rezygnacja klienta
 • forma płatności – tu możesz zmienić formę płatności za polisę

 menu podręczne polisy

Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu podręczne polisy z następującymi opcjami:

 • edytuj polisę – otwiera polisę do podglądu / modyfikacji
 • importuj bieżący stan… – pozwala na ponowny import tej polisy z systemu źródłowego
 • Pokaż polisę w aplikacji… – pozwala na szybkie przejście do karty zakładu ubezpieczeń i otwarcie tej polisy w tej aplikacji
 • Pobierz PDF polisy… – pozwala na szybkie pobranie bieżącego wyglądu wydruku polisy wprost z systemu zakładu ubezpieczeń
 • Rejestruj wznowienie, Rejestruj kontynuację – pozwala na szybkie otwarcie nowej polisy do edycji z wypełnionymi danymi z polisy wybranej (więcej: Rejestracja produkcji)
 • Wypełnij szablon dokumentu z tej polisy – otwiera okno szablonu dokumentu z danymi odczytanymi z tej polisy (wypowiedzenie OC, wniosek o zwrot itp.)
 • Skopiuj dane polisy do multi-schowka – za pomocą tej opcji skopiujesz komplet danych dla multi-schowka w celu wykorzystania ich w aplikacjach zakładów ubezpieczeń (więcej: Multi-schowek)

Generowanie raportów sprzedaży

W celu wygenerowania raportu sprzedaży kliknij w przycisk Raport.

Wybierz Parametry raportu, które Ciebie interesują i kliknij w przycisk Generuj raport. Po analizie danych program wyświetli tabelę z wygenerowanym raportem.

Tabela grupuje produkcję wg zakładu ubezpieczeń i po prawej stronie pokazuje podumowanie całego raportu.

Raport możesz wydrukować albo wyeksportować do pliku XLS.