Szablony powiadomień

W Konfiguracji pokazano jak skonfigurować profile e-mail i profile bramek SMS. Dzięki temu jeśli na jednym programie pracują dwie osobne agencje – mogą wysyłać wiadomości do klientów ze swoich indywidualnych profili komunikacyjnych. W tym rozdziale zobaczysz jak zarządzać profilami szablonów e-mail i SMS przy wysyłce powiadomień do klientów.

Szablony e-mail

Szablon e-mail składa się z dwóch głównych części:
1. treść wiadomości
2. stopka wiadomości z danymi agencji

 Ustawienia danych agencji do stopki e-mail

Aby ustawić dane agencji do stopki e-mail wejdź w opcję Wznowienia i kliknij w przycisk Szablony -> Edytuj dane agencji do e-mail.

Otworzy się okno z listą konfiguracji agencji i opcjami dodania nowej konfiguracji agencji i edycji istniejących konfiguracji.
Opisy pól nie wymagają szczególnego opisu, bo są jasne.

INFORMACJA:
W sekcji Kontakt możesz edytować pozycje „Biuro”, „Komórka” wpisując np. imiona pracowników, którzy są dostępni pod tymi numerami telefonów. Jeśli nie masz telefonu biurowego (stacjonarnego) – pozostaw pole puste i ono nie pojawi się w stopce.

W sekcji Social media/ www możesz wpisać linki do swoich profili. Dzięki temu w wiadomości e-mail pojawią odpowiednie ikonki (linki).

Jeśli nie chcesz pokazać w stopce Godzin pracy lub Adresu biura to odznacz „ptaszka” w odpowiedniej sekcji.

 Konfiguracja szablonów wiadomości e-mail

Aby skonfigurować szablony e-mail wejdź w opcję Wznowienia i kliknij w przycisk Szablony -> Edytuj szablony e-mail

Otworzy się okno z listą szablonów e-mail i opcjami dodania nowego szablonu i edycji istniejących szablonów.

 Edytor szablonu e-mail

Po wybraniu szablonu do edycji otworzy się okno edytora szablonu. To rozbudowane, ale proste w obsłudze narzędzie, które pozwala w sposób wizualny modyfikować treść i wygląd szablonu. Szerszy opis konfiguracji szablonu znajdziesz w sekcji Edycja szablonu – informacje w oknie edytora.

Istotne opcje konfiguracyjne:

  • stopka – wybór szablonu konfiguracji agencji (danych agencji) do pokazania w stopce
  • wysyłka z – wybierasz profil skrzynki e-mail, z której domyślnie będzie wysyłany ten szablon
  • wyślij testowy e-mail – pozwala na szybkie wysłanie wiadomości e-mail pod wskazany (domyślnie Twój) adres e-mail z bieżącym wyglądem szablonu wiadomości
  • szablon – pokazuje wybrany rodzaj szablonu (czyli podstawowy wygląd szablonu). Szablon można zmienić za pomocą przycisku .

Szablony SMS

Aby skonfigurować szablony SMS wejdź w opcję Wznowienia i kliknij w przycisk Szablony -> Edytuj szablony SMS.
Otworzy się okno z listą szablonów SMS i opcjami dodania nowego szablonu i edycji istniejących szablonów.

Szczegółowy opis pól nie jest wymagany, bo wszystko jest czytelne na ekranie. Zmiana treści szablonu jest od razu odzwierciedlana w przykładowej treści poniżej pola edycyjnego.

INFORMACJA:
Szablon SMS składa się z dwóch różnych treści. Osobna treść dotyczy wznowienia polisy (ekspiracja polisy) a osobna treść dotyczy wymagalności raty. Obie treści edytujesz osobno wg Twoich potrzeb.

Każdy szablon może być wysyłany z osobnego profilu bramki. Czyli możesz wysyłać SMS o różnej treści (lub tej samej) ale w polu Nadawca SMS będzie widniała inna nazwa (w zależności od konfiguracji w Twojej bramce SMS).

UWAGA! Agent21 nie obsługuje autoryzacji OAuth2. Niektóre konta gmail są zabezpieczone tym sposobem autoryzacji. Jesli chcesz wysyłać e-mail z Agent21 to musisz zmienić autoryzację w ustawieniach konta Gmail na standardową (hasłem).