Spłaty

Funkcja Spłaty to rozbudowany moduł obsługi spłat inkasa oraz kolejnych rat, w którym będziesz za pomocą czytelnych i prostych formularzy wykonywał szereg istotnych dla Twojej agencji czynności:

 • rejestracja polis w trybie pełnym lub uproszczonym z wygodną rejestracją wznowienia
 • załączanie dokumentów/ obrazów do polisy
 • oznaczanie przeniesienia ubezpieczenia między zakładami ubezpieczeń
 • szybka i elastyczna wyszukiwarka polis
 • dla polis importowanych – drukowanie polis oraz natychmiastowy podgląd polis w aplikacji sprzedażowej
 • generowanie raportów sprzedaży z opcją wydruku, zapisu do PDF i eksportu do Excela

Opis panelu z listą spłat

Panel główny funkcji Spłaty podzielony jest na trzy części:

 1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
 2. stopka tabeli polis
 3. tabela główna z polisami (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

 • przycisk Nowa, który pozwala na szybką rejestrację nowej spłaty (spłata do polisy spoza bazy Agent21)
 • pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie spłat wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
 • lista wyboru OfWCA: filtruje listę spłat dla wskazanej OfWCA
 • przycisk Filtr zaawansowany
 • przycisk filtru dat – umożliwiający filtrowanie spłat wg dat (wymagalności, wystawienia polisy/ daty początku, końca ochrony). Domyślnie filtr dat jest aktywny, i pokazuje spłaty z okres -2 miesiące +1 miesiąc od daty bieżącej

 stopka tabeli spłat

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

 • przyciski nawigacji między stronami
 • przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
 • przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
 • lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna ze spłatami

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

 • akcje – to kolumna z przyciskami, w której możesz wykonać czynności na spłacie. Więcej w dalszej części rozdziału
 • Spłata do polisy – zawartość jest oczywista i nie wymaga opisu. Ale przydatną funkcjonalnością jest to, że możesz najechać myszą na numer polisy i szybkim kliknięciem możesz skopiować nr polisy do multi-schowka
 • wiadomość – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku ze spłatą wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tą spłatą
 • zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku ze spłatą zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tą spłatą
 • notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do spłaty, czyli krótkie informacje o spłacie do Twojego prywatnego wglądu
 • spłacona – w tej kolumnie masz informację o statusie spłaty. Czyli czy spłata została opłacona czy nie. Jednym kliknięciem otworzysz okno i szybko oznaczysz fakt opłacenia tej spłaty
 • rozliczona, prowizja – to dwie kolumny statusów, w których oznaczasz czy spłata została rozliczona (czyli czy z.u. umieścił tę polisę na raporcie) i czy wypłacono Ci prowizję.
 • forma płatności – tu możesz zmienić formę płatności tej spłaty

Akcje na spłatach

W kolumnie akcji znajdują się przyciski, które pozwalają na wykonanie szeregu akcji na spłacie:

 • edycja/podgląd spłaty – otwiera spłatę do podglądu / modyfikacji
 • podgląd polisy – pozwala na otwarcie polisy, do której jest przypisana ta spłata
 • pokaż polisę w aplikacji… – pozwala na szybkie przejście do karty zakładu ubezpieczeń i otwarcie polisy do tej spłaty w tej aplikacji, dzięki czemu szybko zerkniesz czy spłata została spłacona (jeśli aplikacja zakładu ubezpieczeń to pokazuje)
 • pobierz PDF polisy… – pozwala na szybkie pobranie bieżącego wyglądu wydruku polisy do której jest ta spłata wprost z systemu zakładu ubezpieczeń