Planer zadań (kalendarz)

Funkcja Planer zadań to rozbudowany moduł zarządzania czasem – obsługi zadań i kalendarza:

 • dodawanie nowych zadań – zaplanowanych, wykonanych i trwających
 • powiązanie zadania z rekordem w bazie danych (z klientem, polisą, pojazdem, wiadomością itp)
 • szybka i elastyczna wyszukiwarka zadań
 • powiadomienia o nadchodzącym wydarzeniu (zadaniu do wykonania)

Opis panelu z listą zadań

Panel główny funkcji Planer zadań podzielony jest na trzy części:

 1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
 2. stopka tabeli zadań
 3. tabela główna z danymi zadań (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

 • przycisk Nowe, który pozwala na szybką rejestrację nowego pojazdu do bazy danych (w tym odczyt danych z CEPiK)
 • pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie pojazdów wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
 • przycisk Filtr zaawansowany
 • widok zadań – to lista opcji pozwalających na zmianę widoku z tabeli na klasyczny kalendarz: miesięczny, tygodniowy, 3-dniowy

 stopka tabeli listy zadań

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

 • przyciski nawigacji między stronami
 • przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
 • przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
 • lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna z listą zadań

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

 • akcje – to kolumna z przyciskami, w której możesz wykonać czynności na spłacie. Więcej w dalszej części rozdziału
 • typ – ikona oznaczająca tym zadania: zaplanowane, wykonane, trwające
 • opis zadania – to informacja czego dotyczy zadanie. Jeśli powiążesz zadanie z jakimś rekordem w bazie danych to system automatycznie wypełni tę kolumnę ważnymi informacjami dotyczącymi tego rekordu (np. PESEL klienta, nazwisko, VIN / nr rej pojazdu, nr polisy)
 • status – w tej kolumnie widać jaki jest status zadania. Jeśli do zadania przypisano przypomnienie to program pokazuje ile min. wcześniej się ono pojawi na ekranie.
 • notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do zadania, czyli krótkie informacje o do Twojego prywatnego wglądu

Akcje na liście zadań

W kolumnie akcji znajdują się przyciski, które pozwalają na wykonanie szeregu akcji na spłacie:

 • edycja danych zadania – otwiera dane zadania do podglądu / modyfikacji
 • podgląd danych – pozwala na pokazanie na ekranie dane rekordu, z którym powiązane jest to zadanie (np. pokaże polisę do której przypisano to zadanie)

Typy zadań

Zadania podzielone są na trzy typy:

 • zaplanowane – to zadanie, które sobie zaplanowałeś na przyszłość. Możesz oznaczyć opcję przypomnienia, aby program wyświetlił Ci na ekranie informację o tym z odpowiednim wyprzedzeniem
 • wykonane – to zadanie, które już wykonano i chcesz jedynie w systemie zaznaczyć, że je wykonałeś/aś (bo było bardzo ważne dla Ciebie lub klienta – np. wysłano wypowiedzenie OC)
 • trwające – jest to połączenie zadań wykonanego i zaplanowanego. Czyli np. wysłałeś zapytanie ofertowe w dniu X do firmy PZU. I chcesz ustawić sobie w związku z tym przypomnienia aby za kilka dni zapytać czy już przygotowano ofertę. Dzięki temu wiesz KIEDY wysłałeś/aś zapytanie i kiedy zaplanowałeś/aś kontakt w tej sprawie.