Import zestawień prowizji

Funkcja Import zestawień prowizji to rozbudowany moduł wspierający rozliczenia z wybranymi zakładami ubezpieczeń. Pozwala na wygodne importowanie zestawień prowizji / inkasa (z plików CSV) i matchowanie tych danych z Twoją bazą danych w celu automatycznego oznaczenia polis / spłat jako rozliczone i spłacone. Oecnie funkcja obsługuje następujące zakłady ubezpieczeń:

  • WARTA: plik RPT__RSP*.CSV
  • PZU: plik Raport_prowizji*.csv
  • UNIQA: plik USS_PROWIZJA*.CSV
  • HESTIA: plik Szczegóły zestawienia prowizyjnego nr*.CSV

Import nowego zestawienia

Po kliknięciu w przycisk Nowy otworzy się okno importu zestawienia.

Jeśli zestawienie masz w pliku na dysku komputera – to za pomocą przyski Wybierz lub Przeciągnij i upuść dodaj plik do importu. Jeśli plik z zestawieniem ściągnięto w Agent21 – to znajduje się w Teojej bazie dokumentów (repozytorium), wówczas wystawrczy kliknąć wybierz z bazy, aby pobrać plik z repo.

Po wybraniu pliku, należy kliknąć w Importuj raport.

Gdy raport zostanie zaimportowany, program automatycznie porówna go z tym samym okresem w Twojej bazie spłat i zmatchuje polisy z raportu z tymi spłatami, których wymagalność przypadała na ten sam okres.

Porównanie w przejrzysty sposób pokazuje, które polisy z raportu są w Twojej bazie Agent21, których nie ma. Dzięki licznym filtrom wychwycisz sytuację w której:

  • zakład ubezpieczeń nie ujął tej polisy na raporcie, a jest w Agent21
  • brakuje w Twojej bazie Agent21 polisy, która jest na raporcie (czyli jakaś polisa nie została przez ciebie zaimportowana / zarejestrowana
  • forma płatności polisy na raporcie jest inna niż w bazie Agent21 (zapomniałeś/aś zmienić np. Gotówki -> Przelew lub odwrotnie)

Wynik porównania możesz zapisać do pliku XLS.