Parowanie aplikacji mobilnej mAgent21

  1. Uruchom aplikację Agent21 na swoim komputerze
  2. Kliknij w przycisk z symbolem telefonu po prawej stronie okna Agent21
  3. Otworzy się okno Skany kodów AZTEC z aplikacji mAgent21…
  4. Jeśli nie pokaże się od razu Instrukcja parowania, to kliknij w przycisk: Instrukcja parowania mAgent21 na górnym pasku okna
  5. Na ekranie znajdziesz kod QR, który należy teraz zeskanować telefonem
  6. Jeśli parowanie się powiedzie – otrzymasz potwierdzenie na ekranie i możesz skanować dane z dowodu rejestracyjnego wprost do Agent21

UWAGA! Aplikacja mAgent21 oraz system Agent21 muszą pracować w tej samej sieci lokalnej WiFi.
W przeciwnym razie parowanie się nie powiedzie.