Rejestracja produkcji

Agent21 pozwala na obsługę polis wszystkich działających na rynku zakładów ubezpieczeń. Możesz zarejestrować w systemie dowolną polisę. Dla kilku zakładów ubezpieczeń jest funkcja automatycznego importu (więcej: Import polis). Dla wszystkich pozostałych zakładów ubezpieczeń, będziesz musiał/a rejestrować wystawione polisy. Funkcja rejestrowania produkcji umożliwia wprowadzenie danych polisy z pełnym lub uproszczonym zakresem informacji o ryzykach. Jednak w każdym przypadku wymagane jest wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych do obsługi posprzedażowej (do wznowień, spłat itp). Dodatkowo przy rejestracji wznowień polis lub kontynuacji ochrony w inny z.u. niż obecnie – Agent21 służy dodatkową pomocą i ułatwieniami.

Rejestracja nowej polisy (lub wznowienia spoza bazy Agent21)

W celu dopisania nowej polisy do bazy należy wejść w opcję Polisy i w lewym górnym rogu kliknąć w przycisk Nowa. Otworzy się formularz do wpisania danych polisy. Szerszy opis ekranu formularza Polisy jest w rozdziale Obsługa polis. Tutaj skupimy się tylko związanych z samą procedurą rejestracji.

Najważniejsze kroki:

 1. wybierz firmę (zakład ubezpieczeń)
 2. wybierz produkt (jeśli produktu nie ma na liście to możesz szybko dodać brakujący produkt – opis: Słownik produktów)
 3. po prawej stronie jest panel z obiektami polisy: pojazd / podmioty. Za pomocą przycisku musisz dodać pojazd (z podmiotami) lub same podmioty, w zależności od tego czy to ubezpieczenie komunikacyjne czy inne.
 4. uzupełnij nr polisy, datę wystawienia i wybierz rodzaj polisy
 5. polisa NOWA:
  W przypadku polisy nowej masz dodatkową opcję Kontynuacja ochrony z innego z.u.. Po jej zaznaczeniu możesz zarejestrować fakt zmiany ubezpieczyciela – czyli wprowadzić nr polisy poprzedniej i jeśli masz ją w bazie to po kliknięciu w program odczyta dane tej polisy (więcej – w następnej części).
 6. polisa WZNOWIONA:
  Polisa wznowiona wymaga podania poprzedniego numeru polisy. Jeśli tę polisę masz w bazie to kliknij w i program odczyta dane tej polisy (więcej – w następnej części)
 7. tryb rejestracji: tu wybierasz, czy rejestracja ma być pełna (czyli rejestrujesz wszystkie ryzyka) czy uproszczona (rejestrujesz tylko przypis bez wpisywania poszczególnych ryzyk).
 8. Jeśli wybrałaś/eś tryb pełny rejestracji to w tym momencie musisz przejść w zakładkę Ryzyka [ ] i zarejestrować wszystkie poszczególne ryzyka, aby przypis (suma ryzyk) był policzony i można ustalić kwoty rat.
 9. Lista rat/spłat jest to formularz, w którym pokazane są terminy wymagalności i statusy spłat. Przy podziale na raty program domyślnie podaje terminy rat i kwotę spłaty, ale mogą te dane odbiegać od zapisów na polisie. Dlatego należy koniecznie to zweryfikować i poprawić. Jeśli jakaś spłata jest już spłacona to w kolumnie spłacona zaznacz status spłacenia.
 10. Zgody RODO – tutaj zaznaczasz jakich zgód RODO udzielił klient przy tej polisie.

Rejestracja wznowionej polisy/ kontynuacji ochrony
(polisa aktualna w bazie Agent21)

Jeśli chcesz zarejestrować wznowienie polisy (lub kontynuację ochrony w innym z.u.), która teraz jest w Twojej bazie danych to operacja jest bardzo prosta. W opcji Polisy znajdź polisę, która teraz ekspiruje. Kliknij w menu tej polisy na liście polis i wybierz jedną z dwóch opcji:

 1. Rejestruj wznowienie (nazwa firmy) – jeśli wystawiono wznowienie tej polisy w tym samym z.u.
 2. Rejestruj kontynuację w innym z.u. – jeśli klient zmienił z.u. i ma nową polisę na ten sa zakres ochrony (przedmiot) w innym z.u.

Po wybraniu jednej z tych opcji – otworzy się okno rejestracji nowej polisy z już wypełnionymi danymi z polisy obecnej i z przesuniętym o rok okresem ubezpieczenia.

Jeśli rejestrujesz wznowienie w tym samym z.u. – to właściwie musisz tylko poprawić kwoty składek, formę płatności i schemat płatności i to koniec.

Jeśli rejestrujesz kontynuację ochrony w innym z.u. to dodatkowo musisz wybrać nazwę z.u., produkt i ewentualnie uzupełnić dane ryzyk (w trybie pełnym). Ale pozostałe dane masz już wypełnione (ubezpieczeni, pojazd / miejsce ubezpieczenia).

Rejestracja polisy do klienta lub pojazdu

Jeśli chcesz szybko zarejestrować polisę dla wybranego pojazdu lub klienta to otwórz listę pojazdów (lub klientów), wyszukaj obiekt w bazie danych i kliknij w przycisk . Program otworzy formularz nowej polisy z wypełnionymi danymi klienta i pojazdu (po wybraniu produktu komunikacyjnego).

Dodawanie ryzyk w trybie pełnym rejestracji – zakładka:

W przypadku rejestracji polisy w trybie pełnym program będzie wymagał dodania listy ryzyk (przynajmniej jednego). W tym celu kliknij w zakładkę Ryzyka [ ].

Aby dodać nowe ryzyko kliknij w przycisk .

Jeśli chcesz dodać ryzyka do polisy ale nie chcesz rejestrować przypisu – zaznacz opcję Ryzyka bez przypisu. W ten sposób nie będzie pola z przypisem w każdym ryzyku i będziesz mógł/mogła wpisać tylko przypis z całej polisy w Danych podstawowych.

UWAGA! hidden

INFORMACJA: hidden