Odczyt danych z polis PDF

Dla 8 zakładów ubezpieczeń, w których automatyczny import produkcji za pomocą „chmurki” nie jest możliwy do wykonania przygotowałem wygodny import danych z pobranych polis PDF (20 produktów):

 1. Allianz (3 produkty: komunikacyjny, Mój Dom, OC Lekarzy)
 2. Balcia (1 produkt: komunikacyjny)
 3. Compensa (4 produkty: 22014, 22044, 1111, 19044)
 4. Interrisk (4 produkty: komunikacyjny, DOM MAX, AGRO Pakiet, EDU PLUS)
 5. Link4 (1 produkt: komunikacyjny)
 6. Pocztowe (2 produkt: komunikacyjny, AGROCASCO)
 7. TUW TUW (3 produkty: komunikacyjny, rolne, Bezpieczna Rodzina)
 8. Uniqa (7 produktów: komunikacja z AXA, Auto&Przestrzeń, DOM+, Rolne, Mienie Korpo, Uniqalny Biznes, OC Zawodowa Przewoźnika)
 9. Wiener (3 produkty: AUTO, AGRO, 4 Kąty)

UWAGA! Program importuje tylko te dane, które są dostępne w przeglądarce. Nie ma bezpośredniego połączenia z API zakładu ubezpieczeń.
Agent21 nie jest robotem:

 1. Wymaga zalogowanego użytkownika (uruchomiona aplikacja sprzedażowa i agent uwierzytelniony loginem i hasłem)
 2. Wymaga interakcji użytkownika, import jest zawsze inicjowany i nadzorowany przez uprawnionego użytkownika
 3. Nie nawiguje po stronach automatycznie (nie jest crowlerem)
 4. Nie wysyła nigdzie „na zewnątrz” odczytanych danych – dane trafiają od razu do lokalnej bazy danych Twojego programu, nie ma więc żadnej możliwości ich przechwycenia przez nieuprawnionego użytkownika.

Po uruchomieniu wyżej wymienionych aplikacji sprzedażowych w lewym górnym rogu obok zakładki aplikacji pojawi się przycisk z symbolem PDF.
To oznacza, że z wybranych polis PDF tej aplikacji program potrafi odczytać dane. Kliknięcie na ten przycisk pokaże na ekranie listę produktów, z których program czyta dane z PDF. Sam import wymaga interakcji użytkownika tak jak to opisuję poniżej.

 1. Pobierz polisy we wskazanym okresie – jest to opcja, która pozwala pobrać wszystkie polisy ze wskazanego okresu. Maksymalny okres jednorazowy do importu to 16 dni.
 2. Pobierz konkretną polisę – po wybraniu tej opcji możesz wpisać konkretny numer polisy i pobrać tylko tę polisę.

INFORMACJA: Niezależnie czy importujesz polisy masowo czy pojedynczo – jeśli polisa jest w bazie Agent21 i wczytasz ją ponownie to dane polisy się nadpiszą. A więc nie będzie dwóch polis o tym samym numerze w Twojej bazie Agent21.

Importowanie polis z PDF

Aby zaimportować polisę z PDF wykonaj następujące czynności:

 1. zaloguj się do aplikacji sprzedażowej
 2. znajdź polisę, którą chcesz zaimportować
 3. wybierz w opcję która pozwala na pobranie wydruku PDF
 4. plik PDF się pobierze (tak jak zwykle w Agent21) i pojawi się kafelek na dole
 5. jeśli program rozpozna produkt do importu to kafelek zmienia kolor z oczojebnego zielonego na niebieski i pojawi się na ekranie komunikat o gotowości do importu
 6. musisz wybrać OfWCA, której chcesz przypisać tę sprzedaż i kliknąć w przycisk Importuj dane.
 7. Polisa automatycznie zapisze się do Twojej bazy i co bardzo istotne – do polisy od razu przypisze się ten PDF. Dzięki temu będziesz miał/a pod ręką dokument źródłowy, gdyby trzeba było szybko sprawdzić zakres ochrony.

UWAGA! Import odbywa się tylko z plików źródłowych PDF, które generuje aplikacja sprzedażowa. Program nie odczyta danych ze skanów podpisanych przez klienta. Jeśli więc w aplikacji są różne „wydruki” do pobrania to zawsze pobieraj polisę wygenerowaną przez system sprzedażowy.

INFORMACJA: Jeśli pobierzesz PDF polisy, którą już masz w bazie danych – to program nie wyświetli komunikatu o gotowości importu. Ale kafelek będzie niebieski. Jeśli chcesz ponownie zaimportować tę samą polisę z tego PDF – to najedź myszką na kafelek i w panelu z podglądem będzie przycisk Importuj. W ten sposób możesz ponowić import tej samej polisy z PDF.