Szacowanie prowizji

Funkcja szacowania prowizji pozwala na skonfigurowanie w systemie Agent21 wysokości prowizji za poszczególne produkty (a w niektórych przypadkach nawet ryzyka) w każdym zakładzie ubezpieczeń.
Dodatkowo – można również określić prowizję dla swoich OfWCA i to zarówno „procentową od inkasa” per produkt jak również „procentową od prowizji Agencji” (jeśli OfWCA otrzymuje „działkę” z prowizji Agencji).
Do skonfigurowaniu prowizji – gdy wykonasz raport sprzedaży będziesz widzieć na raporcie prowizję za każdą polisę / spłatę w wybranym okresie. Będziesz mieć podsumowanie prowizji Twojej agencji oraz ile z tej prowizji masz wypłacić OfWCA.

Konfiguracja prowizji:
KROK 1.
Wejdź w Polisy lub Spłaty i kliknij w przycisk Prowizje w prawym górnym rogu na granatowym pasku. Otworzy się okno Ustawienia prowizji.


Najpierw skonfiguruj sobie prowizję AGENCJI (WŁAŚCICIELA). Czyli to jest Twoja główna prowizja, którą otrzymujesz Ty jako właściciel agencji. Bez względu na to czy potem dzielisz się ta prowizją z OfWCA czy nie.
Dla każdego produktu wpisz wysokość prowizji (procentową lub kwotową) za całe inkaso. Dla 4 firm (WARTA, HESTIA, GENERALI i PROAMA) w produktach komunikacyjnych możesz określić prowizję per ryzyko: (więcej w UWAGA 1).

UŁATWIENIE: Żeby było trochę łatwiej wypełniać prowizje przygotowałem drobne ułatwienie (szczególnie w przypadkach gdy masz wiele produktów o tej samej prowizji w ramach linii produktowej).
Gdy wypełnisz prowizję za wybrany produkt – pojawi się obok przycisk Ustaw który pozwoli Ci ustawić ten sam poziom prowizji:
1. we wszystkich produktach tej linii produktowej tylko w tej firmie
2. we wszystkich produktach tej linii produktowej wszystkich firm gdzie prowizja jest zerowa
3. we wszystkich firmach i produktach tej linii produktowej nawet jeśli prowizje są wypełnione.KROK 2. Jeśli masz OfWCA.
W przypadku jeśli masz OfWCA – możesz dla każdej osoby również skonfigurować prowizję. W przypadku OfWCA masz zawsze wybór w jaki sposób wynagradzasz OfWCA:
1. procent prowizji agencji -> gdy OfWCA otrzymuje działkę z Twojej prowizji
2. własne % -> gdy OfWCA ma własny % od inkasa
3. na etacie -> gdy to jest Twój pracownik, który nie otrzymuje prowizji w ogóle.


W zależności od wyboru musisz następnie wypełnić dla tej OfWCA prowizje w poszczególnych produktach.
UŁATWIENIE: Jeśli wybrałeś/aś opcję procent prowizji agencji to po wpisaniu udziału w pierwszym produkcie – pojawi się przycisk Ustaw % i dzięki temu będziesz miał/a wybór:
1. ustaw udział tylko w tym z.u. -> jeśli ten procent udziału ma dotyczyć tylko inkasa z tej firmy (czyli OfWCA ma różne udziały w różnych z.u.)
2. we wszystkich produktach tej OfWCA -> jeśli ta OfWCA ma ustalony udział we wszystkich z.u. i produktach w tej samej wysokości.

KROK 3.
Kliknij w przycisk Raport sprzedaży i zrób sobie raport -> pojawią się kolumny z prowizją.
1. wypłacona przez z.u. -> to prowizja, którą zaimportowałeś/aś z raportu inkasa/prowizji otrzymanego z z.u. / multi czyli to Twoje rozliczone wynagrodzenie
2. szacowana Agent21 -> to prowizja Twojej agencji oszacowana na podstawie Twojej konfiguracji z Kroku 1.
3. prowizja dla OfWCA -> to prowizja obliczona od prowizji wypłaconej (jeśli jest kwota) lub szacowanej dla OfWCA, która jest wystawiającym tę polisę – z Kroku 2.

Dodatkowo po prawej stronie masz kompletne podsumowanie prowizji i podobny widok podsumowania jest w PDF generowanym przez Agent21.
Przy generowaniu raportu sprzedaży możesz sobie oszacować Twoją przyszłą prowizję od spłat, które dopiero nadchodzą.
Wystarczy, że wybierzesz w pozycji rodzaj raportu opcję: szacowanie prowizji.

Będziesz mógł/mogła wówczas wybrać dowolny okres z przyszłości i Agent21 odczyta z tego okresu wszystkie spłaty i pokaże do nich prowizję, co pozwoli Ci w przybliżeniu oszacować potencjalny „zarobek” z samych spłat rat.

UWAGA 1. Agent21 importuje wszystkie polisy automatycznie. Niestety odczyt ryzyk oraz – co dla prowizji najważniejsze – przypisów per ryzyko jest możliwy tylko w 4 przypadkach produktów komunikacyjnych: WARTA, HESTIA, GENERALI i PROAMA. Dlatego tylko w tych przypadkach podczas konfigurowania prowizji masz opcję wyboru: dla całego inkasa lub per ryzyko. Wpisanie jednak prowizji per ryzyko nie gwarantuje zgodności szacowanej prowizji z wypłaconą przez z.u. (wyjaśniam to w dalszej części tego opisu)

UWAGA 2. Nazwy produktów i/lub ryzyk w jednym z.u. mogą się powtarzać lub dotyczyć tego samego produktu / ryzyka. To jest całkowicie normalne. Słowniki produktów budują się same na podstawie importów Twoich polis i przy zmianach produktów (kodów lub nazw) w zakładach ubezpieczeń system Agent21 taki produkt traktuje jako nową pozycję słownika. W takim przypadku oczywiście wpisz te same prowizje we wszystkich produktach reprezentujących faktycznie jedną polisę w tym zakładzie ubezpieczeń. Taka sytuacja wystąpi najczęściej przy polisach komunikacyjnych.

UWAGA 3. Dostęp do konfiguracji prowizji oraz widoczności prowizji na raporcie możesz ograniczyć w konfiguracji swoich OfWCA. Tylko Administrator oraz Właściciel widzą zawsze opcje związane z prowizją. Wszystkie pozostałe poziomy uprawnień w Agent21 (Menedżer / Użytkownik) mają domyślnie dostęp do prowizji wyłączony. Aby skonfigurować dostępy OfWCA musisz się zalogować na swoim serwerze Agent21 (tam gdzie baza danych) i wejść w Konfigurację w lewym górnym rogu Agent21 (logo Agent21).

DLACZEGO PROWIZJA SZACOWANA W AGENT21 ZWYKLE NIE BĘDZIE ZGODNA Z PROWIZJĄ WYPŁACONĄ
Nie ma technicznej możliwości, aby Agent21 samodzielnie policzył prowizję dokładnie tak jak zakłady ubezpieczeń. Wynika to z kilku przyczyn niezależnych ode mnie (jako producenta Agent21) i na które ja nic nie poradzę, choćbym bardzo chciał Wam pomóc.
PRZYCZYNA 1. Brak informacji o systemach prowizyjnych.
Systemy prowizyjne są skomplikowane i system CRM jakim jest Agent21 nie ma wystarczająco dużo danych o systemach prowizyjnych zakładów ubezpieczeń do dokładnego policzenia należnej Wam prowizji.
PRZYCZYNA 2. Brak dokładnej informacji o ryzykach / rozbiciu statystycznym ryzyk w inkasie (racie)
Podczas importu polis z większości zakładów ubezpieczeń nie ma możliwości odczytu dokładnych kwot przypisu per ryzyko. Nawet jeśli dla 4 z.u. Agent21 czyta przypis per ryzyko to nie ma jak określić w jaki sposób to ryzyko zostało podzielone na raty (przy płatności ratalnej). Bo czasami w pierwszej racie jest nie 50% przypisu OC tylko 80% (podaję tu przykładowe ryzyko).

JAK WPISAĆ PROWIZJE W PRODUKTACH KOMUNIKACYJNYCH, ŻEBY SZACUNEK PROWIZJI BYŁ DOKŁADNIEJSZY
PRZYPADEK 1. dla 4 z.u. (WARTA, GENERALI, PROAMA, HESTIA) możesz wpisać prowizje per ryzyko.
Pamiętaj, aby nawet w takim przypadku wpisać zawsze uśrednioną prowizję w polu: Uśredniona prowizja za inkaso (na wypadek, gdyby podczas importu jednak nie było ryzyk w tym produkcie).
PRZYPADEK 2. Jeśli wpisujesz prowizję dla całego inkasa (czyli bez podziału na ryzyka) to jeśli masz inną prowizję za ryzyka główne (najdroższe): OC / AC to w zależności od tego czy w tym z.u. robisz dużo ryzyka droższego -> wpisz prowizję bliższą temu ryzyku droższemu.
Np. za OC masz 10%. Za AC masz 15%. Robisz dużo OC+AC w tym z.u. -> wpisz 12%. Robisz dużo OC a AC bardzo rzadko: wpisz 10% lub 10,5%. Oczywiście to wymaga „doprecyzowania” w zależności od Twojej faktycznej prowizji otrzymanej w danym z.u.
Jeśli masz gdzieś swoją historię prowizji w danym z.u. i możesz np. określić, że „za luty” (albo I-szy kwartał) dostałam/am regularnej prowizji (bez nagród rzecz jasna) za produkty komunikacyjne: 5.000 a inkaso całkowite za „komunikację” w tym okresie wyniosło 43.000 zł to wychodzi średnio: 11,62%. Ja bym wpisał właśnie zbliżoną wartość.
Pamiętaj, że nigdy nie trafisz z prowizją ale szacowanie pozwoli Ci na przybliżone poznanie Twojego potencjalnego wynagrodzenia (z t.zw. grubego palca).

PROŚBA: w związku z tym, że Agent21 tylko szacuje prowizję i opisałem dokładnie jak to się odbywa i jakie są przyczyny – proszę nie zgłaszać błędów typu: Agent21 policzył inną prowizję niż dostałem/am od zakładu ubezpieczeń za polisę. Nic na to nie poradzę.
Natomiast oczywiście, jeśli wykryjecie błąd i Agent21 matematycznie źle policzy szacunkową prowizję (niezgodnie z wpisaną wartością w konfiguracji prowizji) – to naturalnie będę poprawiał.