Wyszukiwanie danych

Agent21 korzysta z prostego i intuicyjnego dla użytkownika modelu wyszukiwania danych. We wszystkich funkcjach, w których pracujesz na tabelach (Polisy, Klienci, Pojazdy itd.) w górnej części formularza znajdziesz jedno pole: Szukaj.

W tym polu w zależności od rodzaju obiektu możesz za pomocą jednego pola tekstowego jednocześnie przeszukiwać wg różnych pól tego obiektu.
Przykładowo w przypadku polis przeszukiwanie odbywa się według:

  1. numeru polisy
  2. numeru rejestracyjnego pojazdu
  3. numeru VIN
  4. nazwisku klienta
  5. PESEL-u/ NIP-ie/ REGON-ie

Wpisując w pole Szukaj dowolny ciąg znaków stanowiący fragment jednego z w/w pól program pokaże wszystkie rekordy, w których jest dopasowana treść do zawartości dowolnego z pól obiektu. Czyli jeśli wpiszesz 3 cyfry które występują w jednej polisie w numerze polisy a w innej – w numerze PESEL – to oba rekordy zostaną pokazane jako wynik wyszukiwania. To może być początek, środek lub koniec napisu.

Jeśli chcesz sprecyzować, które pole interesuje Ciebie szczególnie – kliknij w i w menu wybierz te pola, które chcesz konkretnie przeszukiwać. Domyślnie włączone są wszystkie dostępne pola.

Wyszukiwanie po nazwisku ORAZ imieniu klienta

Jeśli potrzebujesz wyszukać dane (klientów lub pojazdów lub polis lub spłat lub wznowień) po nazwisku i imieniu, to należy w pole Szukaj wpisać: NAZWISKO<spacja>IMIĘ lub POCZĄTEK IMIENIA.
Czyli jeśli wpiszesz: „JASIŃSKI MICHAŁ„, program znajdzie wszystkie rekordy z danymi klienta o nazwisku „JASIŃSKI” i imieniu „MICHAŁ”.
Jeśli wpiszesz „KOWALSKI J„, program odszuka wszystkie rekordy klientów o nazwisku „KOWALSKI” i imionach rozpoczynających się na literę „J”, np.: KOWALSKI JAN, KOWALSKI JERZY itp.
PORADA 1: Jeśli masz klienta o nazwisku dwuczłonowym: „KOWALSKA-NOWAK ANNA” to po wpisaniu „NOWAK ANNA” program znajdzie wszystkie osoby, których nazwisko kończy się na NOWAK a imię zaczyna od „ANNA”.
PORADA 2: Jeśli nie znasz całego nazwiska, ale znasz początek oraz imię to użyj znaku „gwiazdki” (* – SHIFT-8) na końcu nazwiska (przed spacją). Jeśli wpiszesz „KOWALSK* J” program znajdzie wszystkie osoby, których nazwisko zaczyna się od „KOWALSK” a imię zaczyna się od „J”, np.: KOWALSKA JOANNA, KOWALSKI JERZY, KOWALSKA-KRUPA JÓZEFA itp.
PORADA 3: Jeśli zadzwonił do Ciebie klient, podał swoje imię (a nazwisko niewyraźnie) i o coś poprosił to możesz w pole Szukaj wpisać: „* MAREK” i program szybko znajdzie wszystkie rekordy związane z imieniem „MAREK” bez względu na nazwisko. Będzie Ci łatwiej przypomnieć sobie / skojarzyć, z którym Markiem właśnie rozmawiałeś / rozmawiałaś. O ile nie masz 100 Marków w bazie 😉.

Przykłady użycia

Przykład 1: zadzwonił klient, podał nazwisko i zapytał jaki ma zakres ubezpieczenia swojego mieszkania. Wpisujesz w pole Szukaj nazwisko (lub jego fragment) – program pokazuje wszystkich klientów o tym nazwisku. Kwestia szybkiego przejrzenia listy i sprawnie dajesz odpowiedź.
Jeśli natomiast znasz imię klienta – to poza nazwiskiem wpisza spację i jego imię. Wtedy program wyszuka dokładniej – klientów o takim nazwisku oraz imieniu (więcej o przeszukiwaniu imion – powyżej).

Przykład 2: zadzwonił klient, podał nr rej (bo ma kilka pojazdów) i zapytał jaki ma wariant assistance. W pole Szukaj wpisujesz nr rejestracyjny (często wystarczy wpisać 4 znaki) i szybko odnajdujesz wszystkie polisy na ten pojazd.

Przykład 3: klient zmienił nr rej pojazdu, podesłał Ci dowód rejestracyjny z nowym numerem. Jeśli chcesz szybko znaleźć pojazd w bazie (lub polisę na pojazd) to w polu Szukaj wpisujesz kilka ostatnich znaków numeru VIN (zwykle 4-6 wystarczy) i program pokazuje Ci pojazdy o numerach VIN, które zawierają te znaki.